Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dla miłości nie ma drzwi zamkniętych

2020-04-10
- Chrystus che nas dziś wszystkich pociągnąć do siebie, do swojego serca, nawet jeśli jesteśmy daleko, nie możemy być w naszych świątyniach, jesteśmy zamknięci w domach On nas pociąga do siebie, bo dla miłości nie ma drzwi zamkniętych – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Liturgii Męki Pańskiej w toruńskiej katedrze.

Liturgia rozpoczęła się od wejścia księdza biskupa wraz z asystą do pustej katedry. Wierni mogli łączyć się w sposób duchowy dzięki transmisji internetowej. W milczeniu bp Wiesław Śmigiel trwał na modlitwie podczas, której leżał krzyżem.

W homilii podkreślił, że dzisiejszy dzień to dzień ciszy. Zamilkły organy, nie słychać dźwięku dzwonków podczas liturgii, bo Bóg umarł na krzyżu. Nawiązując do wiersza ks. Janusza Pasierba bp Śmigiel zapytał: „Jak to jest, gdy Bogu pęka serce?” - Bogu pęka serce tylko z jednego powodu, z miłości do każdego z  nas – mówił hierarcha. Wystarczy czerpać z tej łaski. - Każdy kto zbliży się do krzyża i z wiarą na niego spojrzy dotknie miłosierdzia i zostanie przemieniony – dodał.

W kaplicy domu biskupiego wisi obraz z XVII w., który przedstawia ukrzyżowanie Jezusa. Z Jego przebitego boku tryska krew, którą zostają skropieni przedstawiciele Starego i Nowego Testamentu. - Na każdą z postaci kropla krwi, jako łaska odkupienia, dar nowego życia. Każdy kto z wiarą stanie pod krzyżem doświadczy miłości Boga – mówił biskup toruński. Nawiązał także do innego obrazu, który wisi w ołtarzu Zakonu Szpitalnego Świętego Antoniego, który zajmował się ludźmi dręczonymi zarazą dżumy. - Chrystus ukrzyżowany był dotknięty dżumą. Wszyscy, którzy modlili się przed tym wizerunkiem znajdowali pokrzepienie wierząc, że Chrystus Bóg cierpi razem z nimi – mówił bp Wiesław. Chrystus cierpiący utożsamia się z każdym chorym i cierpiącym. Jakże to wymowne dziś w czasie pandemii.
 - Krzyż jednak nigdy nie zwalnia z wysiłku i walki oraz troski o zdrowie. Krzyż nigdy nie jest znakiem rezygnacji, ale wezwaniem do tego, by być jak Jezus – podkreślił biskup toruński. Dodał, że nie wystarczy stanąć pod krzyżem i wpatrywać się w Pana Jezusa i doświadczać Jego miłosierdzia. To niezwykle ważne, ale to nie jest całe chrześcijaństwo. - W krzyżu nie można widzieć wymówki zwalniającej nas z okazywania celowej, zorganizowanej ludzkiej pomocy, ale wezwanie do pracy, zaangażowania i świadectwa miłości – dodał. - W dobie pandemii krzyż wzywa nas do tego, by w człowieku cierpiącym, zarażonym widzieć Chrystusa i mu służyć na miarę naszych możliwości i kompetencji – zaznaczył bp Śmigiel.

W modlitwie wiernych odmówiono dodatkowe wezwanie w intencji ustania epidemii i za wszystkich nią dotkniętych. Adoracja krzyża odbyła się przez oddanie pokłonu krzyżowi. Diakon trzymał krzyż uniesiony ku górze przez dłuższy czas, by wierni zgromadzeni przed odbiornikami mogli adorować ukrzyżowanego Pana.

Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został umieszczony w symbolicznym grobie. W Wielką Sobotę przez cały dzień wierni będą mieli możliwość adoracji Chrystusa.
xpb/Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.