Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Chrystus przemienia lęk w nadzieję

2020-04-12
- Chryste przyjdź do naszych domów i do naszego życia pomimo drzwi zamkniętych. Zamień nasz smutek w radość, zwątpienie w wiarę, nasz lęk w nadzieję, a przesadną troskę o siebie i naszą przyszłość przemień w miłość bliźniego - mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Wigilii Paschalnej w toruńskiej katedrze.


Biskup toruński w homilii podkreślił znaczenie symboli w tej najważniejszej liturgii Kościoła. Wskazał także, że Chrystus zamknął w grobie nasze lęki, obawy, krzyże i cierpienia. Zmartwychwstając przychodzi do nas, by przemienić nasze lęki w nadzieję, a smutek w radość.

Zmartwychwstanie Chrystusa przynosi życie i zbawienie wszystkim, także poganom. Potrzebne jest tylko otwarte serce, bo obojętność sprawia, że zmartwychwstanie Chrystusa nie zmieni naszego myślenia, a nawet może nas sparaliżować jak żołnierzy pilnujących grobu Jezusa. Kobiety, które przychodzą do grobu maja otwarte serca, są pełne miłości do Jezusa. - Pierwsze przyszły do grobu i były świadkami zmartwychwstania Chrystusa, bo ostatnie opuściły Pana Jezusa. One były przy Nim do końca, bo bardzo umiłowały – mówił ksiądz biskup.
 


W czasach Jezusa nie każde świadectwo było wiarygodne. Nikt w tamtych czasach nie przywiązywał wagi do świadectwa kobiet. - Bóg chce nas dziś pouczyć, że przekazicielem Jego orędzia mogą być ludzie niedoceniani przez świat – dodał duchowny.

Jezus po swoim zmartwychwstaniu potrafił przyjść do uczniów pomimo drzwi zamkniętych. - Dziś przychodzi do nas pomimo drzwi zamkniętych, przychodzi do naszych domów, w których jesteśmy zamknięci z obawy przed chorobą i mówi „Pokój wam”. Dziś tego pokoju bardziej nam potrzeba niż kiedykolwiek – mówił.

Na zakończenie obchodów nie odbyła się tradycyjna procesja rezurekcyjna. Ksiądz biskup, składając wiernym, łączącym się za pomocą środków masowego przekazu, wielkanocne życzenia podkreślił, że czas Wielkiego Postu to był czas pustyni, podczas którego mogliśmy uporządkować naszą hierarchię wartości. Życzył, by świąteczny czas był pełen nadziei płynącej z pustego grobu Chrystusa.
xpb/Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.