Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Post i modlitwa w intencji zachowania miejsc pracy

2020-04-28
Biskup toruński Wiesław Śmigiel zachęca wiernych, by podjęli post i modlitwę w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.

Apel biskupa toruńskiego o post i modlitwę w intencji zachowania miejsc pracy

Czas, w którym przyszło nam żyć, jest dla nas wszystkich czasem próby wiary i zaufania Bogu oraz świadectwa miłości i solidarności.

Z wielką troską ogarniam pamięcią i modlitwą wszystkich, którzy w czasie epidemii zmagają się z wielorakimi trudnościami. Są wśród nich nie tylko chorzy i opiekujący się nimi, pracownicy służby zdrowia oraz służb mundurowych, ale także ci, którzy narażają swoje życie wykonując pracę umożliwiającą nam funkcjonowanie i życie: sprzedawcy, listonosze, kurierzy, pracownicy Domów Opieki Społecznej i innych placówek opiekuńczych, urzędów i instytucji. Wszystkich zapewniam o mojej serdecznej pamięci w codziennej modlitwie.

Dostrzegam także dramat wielu osób, które z powodu pandemii utraciły pracę lub patrzą w przyszłość z niepokojem o los swój i swoich bliskich.

W odpowiedzi na apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwracam się z prośbą do wszystkich wiernych naszej diecezji, by dzień 1 maja, w którym wspominamy św. Józefa, człowieka pracy i modlitwy, zatroskanego o dobro swojej rodziny, był dniem postu i modlitwy w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.

Niech św. Józef, Opiekun Świętej Rodziny czuwa nad nami, naszymi rodzinami, naszą diecezją i ojczyzną.
Bp Wiesław Śmigiel

 
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.