Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień świętości życia kapłańskiego

2020-06-04
Fot. Renata Czerwińska
Ustanowione przez papieża Benedykta XVI święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana to w naszej diecezji dzień świętości życia kapłańskiego.

W tym roku odbył się on 4 czerwca w kościele pw. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego - ze względów epidemiologicznych w okrojonym składzie. W świątyni zgromadzili się przedstawiciele wszystkich dekanatów. Po wspólnej modlitwie liturgią godzin wysłuchali konferencji bp. Józefa Szamockiego na temat tego, w jaki sposób stawać się świętym kapłanem, oddanym Bogu i ludziom. Ksiadz Biskup zwrócił uwagę na najważniejszy czynnik: osobistą, głęboką relację z Bogiem, wyrażaną w modlitwie. Wbrew pozorom, to także działanie duszpasterskie, w posłudze kapłańskiej nie chodzi bowiem o aktywizm, ale o przeniknięcie Bożym Duchem. Tak właśnie żył bł. Stefan Wincenty Frelichowski. Biskup Józef zauważył, że jego postać staje się coraz bardziej popularna także w innych diecezjach.

Podczas Eucharystii księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. W homilii bp Wiesław Śmigiel zwrócił uwagę na piękno ich powołania, ale także na to, aby nasłuchiwać Bożych natchnień i nie zwlekać z odpowiedzią na nie. Przypomniał także, że działanie Boga często jest różne od naszego. Nawiązując do perykopy ewangelicznej o niegościnnych Samarytanach zauważył, że ogień, który chcieli spuścić na nich apostołowie, rzeczywiście spadł, ale w zupełnie inny sposób - w kilka lat później podczas działalności diakona Filipa Samaria się nawraca (Dz 8,4-13). Ogień Boży nie łączy się z gwałtownością, zemstą, ale mocą miłości.

Na zakończenie 16 księży przystąpiło do Stowarzyszenia Kapłanów Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, pragnąc naśladować jego duchowość. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani odmówili litanię do Błogosławionego.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.