Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Grudziądz pamięta o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu

2020-07-11
Fot. Małgorzata Borkowska
77 lat temu, 11 lipca 1943 roku, nastąpił zmasowany atak Ukraińskiej Powstańczej Armii na obywateli mniejszości polskiej i innych narodowości zamieszkujących Wołyń.

Tego dnia w Polsce obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. W Grudziądzu Mszy św. w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył ks. kan. Krzysztof Zalewski, proboszcz miejsca. Homilię wygłosił ks. kan. Dariusz Kunicki, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu.

W czasie Eucharystii modlono się za narody polski i ukraiński, aby z odwagą poszukiwały prawdy i dążyły do przebaczenia. Proszono, aby wzajemne relacje budowane były na mocnym fundamencie zrozumienia, współpracy i zaufania. Modlitwie towarzyszyło przesłanie Jana Pawła II „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli”.

Po Mszy św. obchody odbyły się  przy Pomniku Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów. Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Wstrząsającym świadectwem podzielił się Zygmunt Raba, porucznik, weteran, 84-letni mieszkaniec Grudziądza, urodzony na Kresach, który był naocznym świadkiem aktów ludobójstwa.
Małgorzata Borkowska

Zdjęcia: Małgorzata Borkowska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.