Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Apel lekarzy i RCKiK o osocze

2020-10-22
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz lekarze apelują do osób, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe o oddanie osocza.

Chcemy prosić osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się dobrze, aby zechciałyby oddać osocze własnej krwi dla ciężko chorych, których liczba lawinowo wzrasta.

Osocze krwi osób, które przechorowały COVID-19 i wyzdrowiały jest bezcennym lekiem, który działa niemal natychmiastowo i to u osób, u których w zasadzie nie można nic z ludzkiego punktu widzenia zrobić.

Kto może być dawcą osocza?
Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741)

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:
- od dnia wykonania ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR) minęło 14 dni,
- lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
- lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).
3. Są w wieku 18-60 lat,
4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Jak pobierane jest osocze?
Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza – zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach.
Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza.

Zabiegi wykonujemy w RCKiK w Bydgoszczy od poniedziałku do soboty oraz w Terenowych Oddziałach w: Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku – zgodnie z harmonogramem otwarcia oddziałów.

Kontakt:
Poniżej podajemy dane kontaktowe dedykowane dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Adres mail:
lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl

1. RCKiK w Bydgoszczy – Gabinet Lekarski- 52-322- 18-73
ul. Markwarta 8, Bydgoszcz

2. Terenowy Oddział Włocławek
(Pogotowie Ratunkowe)
ul. Lunewil 15, Włocławek
e-mail: wloclawek@rckik-bydgoszcz.com.pl
tel: (054) 234-69-59
• pn.,wt.,czw.,pt.- w godz. 7.30 - 11.30
• śr.- w godz. 7.30 - 17.00

3.Terenowy Oddział Inowrocław
Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Poznańska 97
e-mail: inowroclaw@rckik-bydgoszcz.com.pl
tel: (052) 354-53-28
• pn. 7.30 - 17.00
• czw. , pt. - w godz. 7.30-11.00

4. Terenowy Oddział Toruń
ul. Gagarina 212-216
e-mail: torun@rckik-bydgoszcz.com.pl
tel: (056) 570 587 214
• pn., wt.,czw., pt. - w godz. 7.30-11.00
• śr. - w godz. 7.30 - 17.30

5. Terenowy Oddział Brodnica
ul. 18 Stycznia 36a
e-mail: brodnica@rckik-bydgoszcz.com.pl
tel: (056) 493-19-83
• śr., pt. - w godz. 7.45-11.30
• pn. - w godz. 7.45 - 15.45

6. Terenowy Oddział Grudziądz
ul. Włodka 16-18 _ I piętro_
e-mail: grudziadz@rckik-bydgoszcz.com.pl
tel: (056) 642-34-46
• śr. , pt. - w godz. 7.30-11.30
• poniedziałek- w godz. 7.30-17.00
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
13-15
Mokre - parafia Wniebowzięcia NMP
SIE
18
Promocja książki "Świadkowie prawdy"
Działdowo - CKU DAR, godz. 17.00
SIE
21
Toruń - parafia św. Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49
SIE
22
Odpust MB Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin
Toruń, franciszkanie, godz. 12
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.