Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto Niepodległości w Toruniu

2020-11-11
- Mądrość polega na tym, by nie szukać tyko naszych korzyści, ale starać się, o ile to możliwe, spojrzeć w przyszłość - mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele garnizonowym w Toruniu.


Na Mszy św. z okazji Święta Niepodległości z powodu obostrzeń epidemicznych mogło zgromadzić się o wiele mniej osób niż zazwyczaj, nie zabrakło jednak przedstawicieli władz samorządowych, harcerzy, wojska czy pocztów sztandarowych, a także kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Rozważając temat wdzięczności i wolności, toruński Pasterz zwrócił uwagę na budowanie atmosfery pokoju i wzajemną odpowiedzialność: "Nie wolno nam świadomie i cynicznie brutalizowac życia społecznego, bo Ojczyzna to wspólny dom, w którym nie powinno być nienawiści, ale wolność i miłość.To dotyczy nas wszystkich". Taką odpowiedzialność podejmowali ci, którzy przez 5 pokoleń walczyli o odzyskanie wolności przez Polskę - wszak "niepodległość nie została zdobyta wyłącznie działaniami militarnymi. Najpierw była kształtowana w naszym domu, w naszych sercach i umysłach, kształtowana przez pamięć i dbanie o tożsamość narodową, przez codzienną systematyczną pracę nauczycieli, duchownych, działaczy społecznych, ludzi kultury i sztuki".

Za wzorem wdzięcznego Samarytanina, bohatera dzisiejszej perykopy ewangelicznej, winniśmy kształtować w sobie postawę wdzięczności, ponieważ "w jakimś sensie jest ona miarą człowieczeństwa". Równie ważną jest "troska o innych, szczególnie najsłabszych, chorych i niezdolnych". - Boże, błogosław naszą Ojczyznę, wolną Ojczyznę - zakończył bp Śmigiel.

Choć w tym roku zabrakło tradycyjnego przemarszu przez Starówkę pod pomnik  Józefa Piłsudskiego, władze miasta nie zapomniały o uhonorowaniu kwiatami pomników Marszałka, gen. Józefa Hallera oraz innych osób, walczących o wolną Polskę.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.