Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Szanse i zagrożenia współczesnej psychologii

2020-11-19
W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu 19 listopada miało miejsce XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.


Jego temat brzmiał: "Między psychologią, religią i sektą. Ciemne strony psychologii?".

Dużą część spotkania poświęcono uporządkowaniu spojrzenia na antropologię człowieka z perspektywy chrześcijańskiej. Zwrócono uwagę, że współczesne nurty w psychologii zamiast koncentrować się na duszy (psyche), a więc pomagać w kształtowaniu rozumu i woli, kłądą niejednokrotnie zbyt mocny nacisk na sukces, autokreację, doświadczenie czy też stronę przeżyciową oraz potrzeby.
Dużą uwagę poświęcono modnemu obecnie Porozumieniu bez Przemocy, które, choć pojawia się często w formie warsztatów w salkach katechetycznych, nie opiera się na do końca czystych podstawach. Jak zauważył ks. prof. Aleksander Posacki, choć niewątpliwie dobrą rzeczą jest być wrażliwym na potrzeby innych, warto zwrócić uwagę na podstawy światopoglądowe. Założyciel metody twierdził, że nie są to zwykłe warsztaty z komunikacji, ale konkretna duchowość.
Rozwiązaniem na współczesne problemy psychologiczne zdaje się być zarówno zaproponowana przez Annę Wasiukiewicz z Fundacji Dobrej Rady psychologia racjonalna, pomagająca w kształtowaniu charakteru i cnót (zwłaszcza u osoby, która chce świadomie pracować nad swoim charakterem i funkcjonowaniem w społeczności), jak i przedstawiona przez prof. Krzysztofa Leśniewskiego metoda hezychastyczna, wywodząca się ze wschodniej duchowości monastycznej, kłądąca nacisk na współpracę człowieka z Bogiem.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
Życie - upragnione, niechciane, adoptowane
Sympozjum o obronie życia poczętego
zobacz
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
MAJ
16
Toruń - parafia pw. św. Piotra i Pawła, godz. 13.00
MAJ
18
101. rocz. ur. św. Jana Pawła II
MAJ
20-23
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.