Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sztafeta modlitewna na jubileusz KSM-U

2020-12-29
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej zachęca do włączenia się w sztafetę modlitewną z okazji przypadającego w 2021 roku jubileuszu 25-lecia istnienia KSM w naszej diecezji.

Do modlitwy zaproszeni są nie tylko obecni i byli członkowie KSM-u, ale także członkowie innych wspólnot oraz wszyscy, którym bliska jest troska o dobrą formację młodego pokolenia.

Szczegóły dotyczące sztafety i formularze zgłoszeniowe na stronie:
https://www.ksmtorun.pl/sztafeta-modlitewna-na-25-lecie-ksm-diecezji-torunskiej

Modlitwa na 25-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej:

Maryjo Nieustającej Pomocy, patronko Diecezji Toruńskiej, która nieustannie nam pomagasz. Tobie zawierzamy młodzież naszej diecezji, a szczególnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Kieruj młodych ludzi po bezpiecznych drogach dzisiejszego świata i wypraszaj u swojego Syna Jezusa Chrystusa owocne przeżycie 25-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Niech przez cnotę, naukę i pracę młodzież przemienia swoje serca na wzór św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Wypraszaj łaskę wiary młodym, aby dawali świadectwo tym, którzy potrzebują umocnienia. Maryjo, naucz młodych nieustannie mówić: "Gotów!", aby byli apostołami w służbie Bogu, naszej diecezji i Ojczyźnie. Maryjo Nieustającej Pomocy, módl się za nami!

 
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
1
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kościół Wniebowzięcia NMP w Toruniu, godz. 15.00
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.