Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Jakubowe łaski

2021-01-15
Fot. Mirosława Buczyńska
W Polsce mamy blisko 7000 km dróg na Szlaku Jakubowym, przy których znajduje się ponad 80 kościołów parafialnych pod wezwaniem tego świętego. Połowa z nich jest zaangażowana w duszpasterstwo pielgrzymów na Camino.


W diecezji toruńskiej najważniejszym kościołem św. Jakuba jest ten znajdujący się na toruńskim Rynku Nowomiejskim. Oprócz niego na terenie diecezji jest jeszcze 8 świątyń, którym patronuje św. Jakub Starszy. Dlaczego o nim wspominamy? Zgodnie z tradycją rok, w którym święto św. Jakuba Apostoła przypada w niedzielę jest Jubileuszowym Rokiem Jakubowym. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w 2021 r. Dlatego miłośnicy pielgrzymowania Szlakiem św. Jakuba na całym świecie podejmują wiele inicjatyw, które pozwolą na jeszcze lepsze poznanie Świętego oraz wypromowanie idei pielgrzymowania do Santiago de Compostela, gdzie spoczywają jego relikwie.

Odpustowe łaski
Przez diecezję toruńską biegnie szlak Camino Polaco. Jedynym kościołem jakubowym znajdującym się na szlaku jest właśnie toruńska świątynia i to ona została wpisana na listę tzw. kościołów stacyjnych, w których przez cały rok można zyskać odpust zupełny. Co trzeba zrobić, by dostąpić odpustowej łaski? Wystarczy nawiedzić w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wziąć tam udział w obchodach jubileuszowych lub trwać tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła. Oprócz tego należy dopełnić jeszcze zwykłe warunki, jakimi są: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach papieża oraz brak przywiązania do grzechu.

Wysiłek dla ducha
Lista kościołów stacyjnych została przygotowana przez Zespół w Pracowni Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu pod kierunkiem ks. dr hab. Piotra Roszaka, prof. UMK w porozumieniu z proboszczami, samorządami i Bractwami Św. Jakuba, opiekującymi się Szlakami Św. Jakuba. – Zależało nam, aby kościoły stacyjne dedykowane św. Jakubowi były jednocześnie położone na szlaku. Odpust to wielka łaska, która wiąże się wysiłkiem. Porzucamy wygodne życie i podejmujemy trud podążania do Chrystusa – mówi ks. Roszak. Warto podjąć wysiłek, by wzmocnić lub odbudować swojego ducha. Pielgrzymka jest czasem odkrywania sensu i pomaga przede wszystkim dostrzec Boga, który nas umacnia.

Ks. Paweł Borowski

Artykuł ukazał się w "Głosie z Torunia" - diecezjalnym dodatku do Tygodnika Katolickiego Niedziela - 10 I 2021 r.

LISTA KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH
 
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.