Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Jubileusz 25-lecia SNE w diecezji toruńskiej

2021-03-16
Fot. Ewa Melerska
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Z tej okazji w toruńskiej katedrze 16 marca sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla.

- Wszyscy na mocy Chrztu Św., umocnieni sakramentem Eucharystii i obdarzeni mocą w sakramencie bierzmowania jesteśmy wezwani do tego, aby odważnie głosić Jezusa Chrystusa - podkreślił biskup toruński Wiesław Śmigiel podczas Eucharystii 16 marca w toruńskiej katedrze. Była ona centralnym punktem obchodów 25-lecia istnienia Szkoły Nowej Ewangelizacji w Diecezji Toruńskiej.

We Mszy św. udział wzięli również kapłani oraz osoby świeckie angażujący się w dzieła Nowej Ewangelizacji z archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji płockiej, bydgoskiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, włocławskiej. Obecny był również o. Jacek Dubel, redemptorysta, który był pierwszym dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej.

W homilii bp Śmigiel, nawiązując do czytania z Księgi Proroka Ezechiela, przypomniał, że „świątynia jest miejscem, gdzie możemy spotkać się Bogiem, gdzie możemy przyjąć Jego słowo i umocnić się świętymi sakramentami”. Zauważył, że ze świątyni musi wypływać rzeka, która daje życie i urodzaj, a z nich pojawiają się owoce. - Ze świątyń wypływa piękne źródło, wypływa łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa – podkreślił.


Perykopa ewangeliczna dopełnia i wyjaśnia obrazy z pierwszego czytania. - „Pewien człowiek” wspomniany na kartach Pisma Świętego jest symbolem ludzkości, która cierpi. To każdy, kto nie poznał Jezusa Chrystusa, kto jest daleko od Boga, kto jest przygnieciony ciężarem grzechu – mówił hierarcha.

- Bardzo często dziś nie ma człowieka, który by nam wskazał Pana Boga i podprowadził nas do Niego. Nie ma człowieka, który byłby świadkiem, pokazał nam, że bycie blisko Pana Boga to szczęście, radość, to odpowiedź na pytania, które nas dręczą – mówił bp Śmigiel. Zwrócił uwagę, że istotą Nowej Ewangelizacji jest bycie dla innych pomocą, wsparciem w drodze do Chrystusa, do uzdrowienia. - Wszyscy jesteśmy wezwani do dzieła Nowej Ewangelizacji oraz żeby pomagać ludziom przygniecionym sprawami świata wchodzić do wody życia – dodał.

Ewangelia wskazuje na ważniejszy fakt - to nie woda uzdrawia, ale moc Jezusa Chrystusa. - Chory nie musi wchodzić do wody, aby odzyskać pełnię sił. Słowo Jezusa Chrystusa uzdrawia. To Bóg jest prawdziwą wodą, która daje życie – podkreślił biskup toruński.

Ksiądz Biskup zauważa, że dramatem współczesnego człowieka jest to, że często przyzwyczaja się do życia w grzechu, nie pragnie zmiany. - Człowiek, który wpada w grzech, który oddala się od Pana Boga nie zawsze chce się podnieść. Może być taka sytuacja, że nie pragnie już lepszego życia – mówił. Dopiero kiedy taki człowiek wyrazi chęć poprawy i nawrócenia, wtedy otrzymuje łaskę zdrowia. Chory człowiek z Ewangelii natychmiast wyzdrowiał, kiedy Jezus wypowiedział swoje słowo.

Istotą Nowej Ewangelizacji jest nieść słowo Pana Jezusa, podprowadzać ludzi do Niego, uświadamiać im, że to jest prawdziwy zdrój wody życia. - Zadaniem Nowej Ewangelizacji jest, aby człowiek współczesny powiedział „pragnę”, wtedy możemy podarować mu Pana Jezusa przez słowo, sakramenty, przez wspólnotę wiary – podkreślił bp Śmigiel.

Hierarcha przypomniał, że „od początku powstania diecezji toruńskiej, kiedy zaczęły pojawiać się struktury diecezjalne, towarzyszyła im Nowa Ewangelizacja, troska o wspólnotę, troska o to, aby słowo Pana mogło dotrzeć do każdego”. - 25 lat istnienia Szkoły Nowej Ewangelizacji za nami. Myślę, że przed nami jeszcze większe zadanie. Trzeba zobaczyć jak dzisiejszy świat, nasza diecezja potrzebują Nowej Ewangelizacji, jest ona potrzebna dziś i jutro – mówił biskup. - Każdy, kto przyjął Chrzest św., otrzymał umocnienie w sakramentach i w Eucharystii, każdy jest jest wezwany do tego, aby być uczniem i misjonarzem, i aby swoje doświadczenie spotkania Jezusa Chrystusa nieść tym, którzy Go potrzebują – zakończył hierarcha.

em/Toruń/KAI
zdjęcia: Ewa Melerska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
10-28
Toruń - kościół Wniebowzięcia NMP
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Toruń - kościół garnizonowy
SIE
15
Parafia św. Wojciecha godz. 11:00
SIE
21
Dożynki diecezjalne
Radzyń Chełmiński
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.