Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Inauguracja na wydziale teologicznym

2011-10-20
fot.

Kard. William Levada na inauguracji roku akademickiego

na wydziale teologicznym w Toruniu

 

12 października br. odbyła się jubileuszowa X Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inaugurację swoją obecnością zaszczycili m.in. prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. William Levada, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego ks. bp prof. Enrico dal Covolo oraz ks. prof. dr Felix Maria Arocena Solano z Uniwersytetu Navarra w Pamplonie. O godz. 7.30 w kaplicy Seminaryjnej ks. kard. Wiliam Levada przewodniczył Mszy św.

Następnie w auli Wydziału Teologicznego licznie przybyłych gości oraz pracowników i studentów wydziału przywitał dziekan ks. prof. dr hab. Jan Perszon. Swoje wystąpienie rozpoczął słowami Jana Pawła II zaczerpniętymi z preambuły encykliki „Fides et ratio”. – Wiara i rozum pozwalają na kontemplację prawdy. Wydział teologiczny, którego spiritus movens był bp Andrzej Suski prowadzi młodych ludzi do odkrycia prawdy, którą jest Chrystus – powiedział ks. Perszon. Po słowie wprowadzającym nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, którym wręczono listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. kard. William Levada. W swoim wystąpieniu kard Levada skupił się na prezentacji dokumentów Kongregacji Nauki Wiary, która troszczy się o czystość wiary w świecie rozdartym przez błędne i niebezpieczne ideologie. – Należy podjąć konieczną i rzetelną reformę Kościoła. Reforma w Kościele i reforma Kościoła musi jednak zachować integralność z jego Tradycją i nie może być oderwana od wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego – powiedział kard. Levada. Prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, podkreślił, że Kościół potrzebuje reform, aby dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do współczesnego człowieka. W tym dziele szczególne miejsce zajmują wydziały teologiczne. – Teolog ma pomagać w przyswajaniu prawdy pochodzącej od Boga – powiedział kardynał.

Z okazji 10. rocznicy utworzenia wydziału oraz 25. rocznicy sakry bp. Andrzeja Suskiego wręczono księgę pamiątkową Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego UMK. W księdze pamiątkowej znajdują się artykuły naukowe pracowników i współpracowników wydziału z Polski i zagranicy. Na zakończenie inauguracji odbyła się sesja naukowa podczas, której uczestnicy wysłuchali wykładów bp. prof. Enrico Dal Covolo, rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego oraz ks. prof. dr. Felixa Marii Arocena Solano z Uniwersytetu Navarra.

 

ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.