Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowość Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego

2011-11-10
fot.
Z Pasterzem na szlakach biblijnych

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia przyjęcia sakry biskupiej przez ks. bp. Andrzeja Suskiego nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazała się bogato ilustrowana książka stanowiąca podsumowanie trzech biblijnych pielgrzymek do Ziemi Świętej, Grecji i Turcji, których uczestnikiem i honorowym przewodnikiem był właśnie Pasterz Kościoła Toruńskiego. Książka ta to nie tylko wspomnienie tamtych chwil, ale także opis wszystkich odwiedzanych miejsc, co powoduje, że duchowo na ten szlak mogą się przenieść także wszyscy, którzy wcześniej lub później uczestniczyli w podobnych wyprawach. We wstępie ks. bp Józef Szamocki napisał: „Nie zdarza się często, by Pasterz diecezji wędrował ze swoimi wiernymi do uroczych zakątków miejsc świętych związanych ze światem Biblii oraz młodego Kościoła, aby wspólnie się modlić a także nauczać, wyjaśniać Pisma i umacniać w wierze. Biskup Andrzej czynił to nie tylko jako profesor Biblii, znawca pism św. Pawła, specjalista od listu do Efezjan, lecz jak zwykły pątnik, który poszukując bliskości Boga, zwłaszcza radością z życia i wspólnie przeżywanego czasu, zwyczajnym gestem i uśmiechem, potrafi mówić o Bogu, dzieląc się bogactwem swojego umysłu i serca. Na pewno każdy kto weźmie do ręki niniejszą publikację, zapis niecodziennych wędrówek diecezjan ze swoim Pasterzem, przekona się o tym. Zaczerpnie także nie tylko klimatu bogactwa owych dni lecz odkryje inne, mniej znane oblicze „swojego” Biskupa Andrzeja, które na co dzień trudniej podpatrzeć. Lektura tekstu i oglądanie uroczych zdjęć przywołują pamiętne słowa, które Biskup Andrzej wypowiedział do nas podczas ingresu do Toruńskiej Katedry prawie 20 lat temu: dla was jestem biskupem z wami jestem chrześcijaninem”.

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami z pielgrzymek co powoduje, że wielu pątników również odnajdzie siebie we wspomnianej publikacji, którą można nabyć w Księgarni Diecezjalnej przy Rynku Staromiejskim w Toruniu oraz w Biurze Parafialnym na toruńskich Wrzosach.

Ks. Wojciech Miszewski

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
22
Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona województwa kuj.-pom.
PAŹ
23
III Sympozjum Józefologiczne
Toruń - parafia św. Maksymiliana
PAŹ
23
Toruń - Sanktuarium Milosierdzia Bożego
PAŹ
24
82. rocznica mordów na Barbarce
Barbarka, godz. 13
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.