Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rekolekcje dla organistów i muzyków kościelnych

2021-07-21
Fot. Jakub Grabowski
Diecezjalna komisja muzyki kościelnej zaprasza organistów i muzyków kościelnych na rekolekcje.


Odbędą się w Diecezjalnym Centrum Kultury "Zamek Bierzgłowski". Rozpoczną się w poniedziałek 23 sierpnia o godz. 17. 00, a zakończą się wspólnym obiadem w środę 25 sierpnia ok. godz. 13.00. W czasie tegorocznych rekolekcji uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach chóralnych, które przeprowadzi prof. Mariusz Mróz (AMFN Bydgoszcz).

W związku z odprawieniem niniejszych rekolekcji będzie możliwość uzyskania stosownego zaświadczenia. Koszt udziału w rekolekcjach związany z pełnym wyżywieniem i noclegiem wynosi 220 zł (dwie doby).

Zgłoszenia u ks. Macieja Kępczyńskiego pod nr. telefonu: 602 142 621 do 20 sierpnia.

Program rekolekcji:

23 sierpnia
17.00 Przyjazd i zakwaterowanie
Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy (kaplica zamkowa)
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
18.00     Kolacja (refektarz)
19.00     Nauka I (kaplica zamkowa)
20.15     Modlitwy wieczorne (kaplica zamkowa)

24 sierpnia

8.30     Modlitwy poranne (kaplica zamkowa)
9.00     Śniadanie (refektarz)
10.00     Warsztaty chóralne (sala rycerska)
    Przerwa na kawę (refektarz)
    Warsztaty chóralne (sala rycerska)
13.00     Obiad (refektarz)
14.00     Warsztaty chóralne (sala rycerska)
    Przerwa na kawę (refektarz)
    Warsztaty chóralne (sala rycerska)
17.15     Msza Święta
    Nauka II (kaplica zamkowa)
18.00     Kolacja (refektarz)
19.00     Nauka III (kaplica zamkowa)
20.15     Modlitwy wieczorne (kaplica zamkowa)

25 sierpnia

8.30     Modlitwy poranne (kaplica zamkowa)
9.00     Śniadanie (refektarz)
10.00     Nabożeństwo pokutne
    Nauka IV (kaplica zamkowa)
    Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
12.00     Msza Święta (kaplica zamkowa)
    Nauka V (kaplica zamkowa)
13.00     Obiad (refektarz)


 
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
13-15
Mokre - parafia Wniebowzięcia NMP
SIE
18
Promocja książki "Świadkowie prawdy"
Działdowo - CKU DAR, godz. 17.00
SIE
21
Toruń - parafia św. Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49
SIE
22
Odpust MB Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin
Toruń, franciszkanie, godz. 12
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.