Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Wiesław Śmigiel o ewangelizacji rodziny podczas wizyty Ad limina

2021-10-12
Fot. ks. Przemysław Witkowski
O wrażeniach ze swoich spotkań w Dykasterii Świeckich, Rodziny i Życia oraz ds. Integralnego Rozwoju Człowieka mówili w poniedziałek przebywający w Rzymie z wizytą ad limina biskupi polscy, podczas briefingu z dziennikarzami. Rozmawiano tam o kryzysie rodziny i duszpasterstwie rodzin oraz o sytuacji migrantów w Polsce, m.in. na polsko-białoruskiej granicy.

Jak zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki wizyta ta ma nie tyle charakter administracyjny, ile wyraża jedność z Następcą św. Piotra.

W Dykasterii Świeckich, Rodziny i Życia relację polskich hierarchów przedstawił biskup toruński, Wiesław Śmigiel, a następnie miała miejsce rozmowa z prefektem dykasterii, kard. Kevinem Farellem. W relacji nie zabrakło kwestii trudnych, które dotyczą nie tylko Polski, lecz całego świata, a następnie rozwinęła się dyskusja.

Biskup Wiesław Śmigiel wyjaśnił, że w swej relacji wskazał między innymi na problem laicyzacji i nietrwałości małżeństw, czy niechęci do ich zawierania. Poruszono konieczność zaangażowania osób świeckich w duszpasterstwo rodzin.

„Najpierw starałem się ukazać sytuację naszych diecezji, czyli mówiłem o tym, jaka jest historia naszych diecezji, ale też o problemach, które nas dotykają. Na przykład rozpad małżeństwa i rodziny, bo przecież 1/3 małżeństw się rozpada, a część ludzi młodych nawet nie bardzo chce zawierać związki małżeńskie, nie chcą w żaden sposób oficjalnie potwierdzać swoich związków” – powiedział biskup toruński. Zaznaczył, że duszpasterze mają świadomość, iż sami nie są w stanie dotrzeć do różnych środowisk. Podkreślił, że najskuteczniej można ewangelizować małżeństwo i rodzinę przez inne małżeństwa i inne rodziny, które ukazują dobrą i piękną stronę życia małżeńskiego, bo nie są to tylko problemy i trudności, ale jest też blask i radość życia w małżeństwie i rodzinie” – wyznał.
Reklama

Kardynał Farell wraz ze swoimi współpracownikami starali się odpowiedzieć na przedstawione wyzwania. „Przekazał nam zachętę aby bardzo cierpliwie ewangelizować, i powiedział że przecież całego świata nie zmienimy w jednej chwili. Wyjaśnił, że potrzeba bardzo cierpliwej pracy nad przemianą serca człowieka. Zostaliśmy też zaproszeni do włączenia się w organizację Światowego Spotkania Rodzin, które w przyszłym roku będzie przebiegało inaczej, niż zazwyczaj. Główny ciężar tego spotkania będzie spoczywał w diecezjach, w łączności z Ojcem Świętym” – powiedział dziennikarzom biskup Wiesław Śmigiel.

O rozmowach biskupów w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka mówi natomiast biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Krzysztof Zadarko. Wskazał na cztery tematy poruszane podczas rozmów w dykasterii kierowanej przez kardynała Petera Turksona.

Pierwszym z nich była sprawa duszpasterstwa migrantów, i to zarówno Polaków na przebywających poza krajem jak i osób, które przybywają do Polski. „Mówiliśmy o problemie duszpasterstwa emigracji zwłaszcza w różnych Polskich Misjach Katolickich i zasygnalizowaliśmy zjawisko minimalizowania, czy też osłabienia duszpasterstwa ze strony Kościołów lokalnych, a nawet likwidacji struktur duszpasterskich dla Polaków za granicą” – powiedział biskup Zadarko.

Koszalińsko-kołobrzeski biskup pomocniczy zaznaczył, że mowa też była o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, która jest w Watykanie znana. Biskupi polscy podkreślali kontekst międzynarodowy i polityczny tego kryzysu. Natomiast w Watykanie dostrzeżono działania Kościoła w Polsce. „Zapytano mnie o dwie rzeczy: o stanowisko naszej Rady Konferencji Episkopatu do spraw Migracji z 22 sierpnia i o stanowisko arcybiskupa Gądeckiego tuż przed przyjazdem tutaj na ad limina Apostolorum, w którym apelował o korytarze humanitarne, o relokację, a przede wszystkim o pomoc humanitarną i medyczną. Wskazano, że tak należy działać zwłaszcza w takiej bardzo skomplikowanej materii, o wymiarze nie tylko humanitarnym, ale również politycznymi i międzynarodowym”- powiedział bp Krzysztof Zadarko.

Mowa też była o problemach związanych z opieką zdrowotną, uwypuklonych przez pandemię COVID-19, o działalności dobroczynnej Kościoła, zwłaszcza wobec ubogich i wykluczonych.

Kolejną sprawą była troska o stworzenie. „Warto podkreślić, że nie tylko chodzi o jakąś katolicką ekologię, ale właściwie o integralne podejście do człowieka, który znajduje się w różnego rodzaju kryzysach na skutek grzechu, przeciwko Bogu jakoś Stwórcy” – powiedział biskup. Dykasteria zainteresowała się natomiast listem pasterskim biskupów Dolnego Śląska na temat czystości powietrza, oraz o czystości wody opublikowanym przez biskupów Górnego Śląska przed szczytem klimatycznym 2018 roku w Katowicach.
st/KAI/Watykan
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
22
Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona województwa kuj.-pom.
PAŹ
23
III Sympozjum Józefologiczne
Toruń - parafia św. Maksymiliana
PAŹ
23
Toruń - Sanktuarium Milosierdzia Bożego
PAŹ
24
82. rocznica mordów na Barbarce
Barbarka, godz. 13
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.