Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zaufać Bogu

2022-01-10
Fot. Małgorzata Borkowska
W kolejną sobotę stycznia wspólnota Męskiego Różańca spotkała się na modlitwie. 8 stycznia w grudziądzkiej Bazylice Św. Mikołaja Bpa mężczyźni uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dariusz Kunicki, proboszcz grudziądzkiej kolegiaty. Pieśnią „Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna” zgromadzeni rozpoczęli modlitwę.

- Wzywając orędownictwa św. Józefa, mężczyzny odpowiedzialnego, zatroskanego o swoją rodzinę i bliskich, stajemy dzisiaj przy ołtarzu w ramach tej pięknej praktyki Męskiego Różańca. Męskiego, czyli inicjowanego przez mężczyzn. - mówił ks. Kan. Dariusz Kunicki.

W duchu zaufania Bogu od kilku lat w Grudziądzu spotyka się grupa mężczyzn, aby trwać na Różańcu. Pan Jezus zachęca nas do czci Niepokalanego Serca Maryi. Pragnie, by w pierwsze soboty miesiąca przez Komunię Św. wynagradzającą, przez rozważanie różańca i medytację Słowa, wynagradzać Maryi za bluźnierstwa. A w ten sposób także ratować grzeszników. - To jest główna myśl, idea Męskiego Różańca – zaznaczył ks. kan. Dariusz Kunicki. - Do tego dochodzi piękny znak, drogowskaz, którym są ludzie zgromadzeni w różnych miejscach na zewnątrz, by zachęcać także innych do modlitwy. By zachęcać do zaufania i zawierzenia Panu Bogu. – zakończył proboszcz.

Mężczyźni przeszli pod figurę Matki Bożej na placu przed świątynią, aby tam modlić się tajemnicami radosnymi Różańca Świętego. Matka Boża figurująca przed bazyliką wskazuje na swoje Niepokalane Serce. Ono jest impulsem do gromadzenia się na modlitwie mężczyzn ze wspólnoty Męskiego Różańca. Na zakończenie ks. Kan. Dariusz Kunicki udzielił zgromadzonym duszpasterskiego błogosławieństwa.

Teskt i zdjęcia: Małgorzata Borkowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
4
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK
Toruń, godz. 10.00
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
9
21. Dzień Papieski
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.