Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Króluj Nam Chryste

2012-09-27
fot.
Dnia 22 września 2012 roku, Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu stało się wieczernikiem modlitwy dla Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej. Na doroczny dzień wspólnoty przybyło 714 ministrantów i lektorów z całej Diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami.
 

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył  pasterz Diecezji Toruńskiej Ksiądz Biskup Andrzej Suski, Mszę świętą współkoncelebrowało 48 kapłanów. Na początku Eucharystii, głos zabrał  ojciec Wojciech Zagrodzki, kustosz Sanktuarium. Wyraził radość, że to właśnie tam w Sanktuarium Matki Bożej gromadzą się ministranci i lektorzy by wspólnie się modlić i dzielić radość ze Służby przy ołtarzu Pana.

Ksiądz Biskup Andrzej podziękował wszystkim ministrantom, lektorom, ceremoniarzom za ich całoroczna posługę, wyraził radość z tak licznej obecności oraz w słowach homilii, zapalił serca młodych ludzi do jeszcze gorliwszej wręcz apostolskiej posługi i realizowania swojego ministranckiego i lektorskiego  powołania. Eucharystia przebiegała w duchu wspólnoty braterskiej, gdzie można było odczuć obopólną radość ze spotkania, bo przecież posługa Służby Liturgicznej to przede wszystkim służba wobec tajemnicy Eucharystii.

Po homilii, odbył się obrzęd błogosławieństwa do posługi Ceremoniarza. Ksiądz Biskup Andrzej pobłogosławił 36 lektorów do pełnienia tej zaszczytnej posługi w Kościele. Służba ceremoniarza polega na tym, aby zgodnie z przepisami liturgii Kościoła katolickiego, troszczyć się o poprawne spełnianie funkcji liturgicznych, o to, by ministranci i lektorzy swoje posługi wykonywali w sposób godny, z pobożnością i w należytym porządku. Zewnętrznym znakiem dopuszczenia do funkcji ceremoniarza, było przyjęcie krzyża, oznaki ceremoniarza, który ma zawsze przypominać z jaką gorliwością i pobożnością ceremoniarz powinien służyć Chrystusowi.

Po zakończonej Eucharystii, Ksiądz Biskup Andrzej wręczył nominowanym przez swoje parafie ministrantom i lektorom tytuł MINISTRANTA ROKU. Wyróżnionych zostało 9 ministrantów i lektorów.

Podczas dorocznych zjazdów towarzyszy nam św. Jan Berchmans, patron ministrantów i lektorów. Po nawiedzeniu wspólnot ministranckich w dekanatach toruńskich peregrynacja jego relikwii będzie miała miejsce w Rejonie Grudziądzkim. Przekazania relikwii do Bazylikii, Sankturaium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu, dokonał Ksiądz Biskup Andrzej.

Następnym punktem naszego spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne. Tam wszyscy uczestnicy spotkania, posili się pyszną smaczną grochówką, wystarczyło dla każdego.

Po strawie dla ciała odbyła najważniejsza część naszego pobytu w WSD, strawa duchowa czyli nawiedzenie kaplicy WSD, w której to mogliśmy oddać cześć kopii ikony wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, która to nawiedza diecezję toruńską i swoją kolejną stację miała w sercu Diecezji jakim jest Seminarium Duchowne.

Po nawiedzeniu i modlitwie w kaplicy seminaryjnej miały miejsca, spotkania formacyjne w poszczególnych kategoriach wiekowych, moderatorami tych spotkań byli księża klerycy. Natomiast z duszpasterzami spotkał się redaktor naczelny miesięcznika KNC pan Michał Bondyra, który zapoznał Księzy duszpasterzy z treścią merytoryczną miesięcznika KNC, poświęconego ministrantom i służbie Liturgicznej.

Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Bardzo dziękuję, wszystkim księżom Proboszczom, Wikariuszom, którzy dołożyli wszelkich starań by uczestniczyć w naszym dorocznym spotkaniu, które ma na celu przede wszystkim zawiązanie więzi ministranckich na wspólnej  modlitwie wymianie doświadczeń i nade wszystko formacji.

Serdeczne podziękowania składam tym wszystkim, którzy w minionym roku formacyjnym brali czynny udział w inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.

Mam nadzieję, że każde spotkanie ministrantów i lektorów, to czas na kształtowanie swojej tożsamości oraz odkrywanie pięknego i szlachetnego powołania do Służby przy ołtarzu Pana.

 

Galeria zdjęć na www.knc-torun.pl oraz www.wsdtorun.pl

 

Ks. Rafał Bochen - Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
kolejna transmisja:
15 maja godz. 10:00
Życie - upragnione, niechciane, adoptowane
Sympozjum o obronie życia poczętego

zobacz archiwalne nagrania
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
MAJ
16
Toruń - parafia pw. św. Piotra i Pawła, godz. 13.00
MAJ
18
101. rocz. ur. św. Jana Pawła II
MAJ
20-23
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.