Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wiara jest źródłem wolności

2012-10-18
fot.
11 października wraz z Kościołem powszechnym diecezja toruńska w sposób uroczysty rozpoczęła obchody Roku Wiary. Podczas Eucharystii koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów bazylika katedralna w Toruniu wypełniła się kilkuset wiernymi z terenu diecezji.
 

W uroczystej procesji wniesiono do świątyni dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Podkreślono w ten sposób pragnienie papieża Benedykta XVI, jakim jest zgłębianie przez wiernych nauczania Kościoła i wprowadzanie go w swoje życie. Rozpoczynając Eucharystię bp Andrzej Suski przypomniał o okolicznościach przeżywania tego Roku: 50. rocznicy rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W swojej homilii bp Andrzej podkreślił znaczenie wiary w życiu człowieka. Pasterz diecezji zaznaczył, że to wiara kształtuje sumienie i jest źródłem autentycznej wolności. „Dzięki wierze zachowujemy właściwość sumienia, które rozróżnia zło i dobro. Brak wiary prowadzi często do zagłuszenia sumienia, a człowiek bez sumienia zdolny jest do wszystkiego, aby łatwo żyć, na luzie, dostatnio gotów jest napadać, kraść a nawet zabijać niewinnych ludzi” – powiedział Ksiądz Biskup.

Biskup Andrzej zaznaczając, że to przez wiarę dostępujemy usprawiedliwienia i oczyszczenia z naszych grzechów powiedział: „Wiara daje poczucie autentycznej wolności. To przez wiarę dostępujemy usprawiedliwienia i oczyszczenia z naszych grzechów. Gdy z wiarą zwracamy się do Boga zostajemy uwolnieni z tego, co jest ciężarem na sercu. Jedynie On może wydobyć człowieka z różnych ataków zła i dać nowe życie.” Żaden człowiek choćby najdoskonalszy i największy nie jest w stanie tego uczynić. Dlatego Chrystus pyta nas o wiarę, jak apostołów: A wy, za kogo Mnie uważacie? Od tej odpowiedzi zależy nasza przyszłość. Biskup Suski podkreślił, że to pytanie Jezusa powinno nam towarzyszyć przez cały rozpoczynający się Rok Wiary. Trzeba na nie odpowiedzieć, bo to z wiary rodzi się miłość i nadzieja. „W świetle wiary w odniesieniu do życia wiecznego nabierają znaczenia nasze codzienne sprawy. Wiara daje nam bowiem pewność zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, radości nad smutkiem. Jest zatem wartością po życiu najcenniejszą” – powiedział Biskup Andrzej.

Rok Wiary, który rozpoczynamy ma służyć umacnianiu wiary i odkrywaniu na nowo skarbu otrzymanego na Chrzcie św. Niech ten Rok będzie przepełniony modlitwą o wiarę i praktykowaniem swojej wiary poprzez dzieła miłosierdzia. „Wiary trzeba strzec jak skarbu, żeby nie zostać okradzionym. Wiarę trzeba umacniać, trzeba modlić się o nią, jak to czynili apostołowie, którzy prosili Jezusa: Panie przymnóż nam wiary” – zaznaczył Ksiądz Biskup.

Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej wezwał do zawierzenia Roku Wiary Najświętszej Matce Zbawiciela. Każda parafia ma ku temu szczególną okazję, ponieważ w tym czasie diecezja przeżywa nawiedzenie kopii jasnogórskiej Ikony. Niech wezwanie „Maryjo, prowadź nas drogą wiary” pomoże każdemu na świadome przeżywanie swojego chrześcijańskiego powołania. Po Mszy św. zgromadzeni w diecezjalnym wieczerniku zawierzali rozpoczynający się Rok Wiary Matce Zbawiciela podczas modlitwy różańcowej.


ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.