Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sesja naukowa: „Enklawy wolności"

2022-05-17
W piątek 27 maja 2022 r. w Centrum Dialogu w Toruniu odbędzie się sesja naukowa: „Enklawy wolności – 40. lecie powstania komitetów pomocy osobom internowanym, represjonowanym w stanie wojennym i ich rodzinom”Jej organizatorami są: bp Wiesław Śmigiel Ordynariusz Diecezji Toruńskiej oraz Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program:
Część I
godzina 9.00
Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla w intencji działaczy kościelnych Komitetów Pomocy – Kaplica seminaryjna
Wręczenie Medalu Unitas Durat Biskupowi Marianowi Przykuckiemu (pośmiertnie)

Część II
godzina 10.00
Sesja naukowa
Przemówienia
Referaty:
Kościół a środowiska solidarnościowe w regionie toruńskim w okresie stanu wojennego i w latach następnych – prof. dr hab. Wojciech Polak
Powstanie i funkcjonowanie kościelnych komitetów pomocy w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego – dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK
Ks. Józef Kutermak kapelan internowanych w Potulicach – ks. dr Michał Damazyn

Część III
godzina 11.30
Panel dyskusyjny z udziałem osób zaangażowanych w pracę komitetów.
-------------
Warto przypomnieć, że ponad 40. lat temu, 1 lutego 1982 roku ksiądz biskup Marian Przykucki Ordynariusz Chełmiński powołał Rejonowy Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom z siedzibą przy kościele p/w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Na przewodniczącego Ośrodka Ordynariusz wyznaczył ks. Józefa Nowakowskiego. Ośrodek działał nieprzerwanie do 1989 roku.

W Ośrodku aktywnie działali: Gertruda Przybylska, Zbigniew Bobiński, Piotr Łukaszewski, Katarzyna Łopuska, Jan Adamiak, Roman Kiełpiński, Barbara i Jerzy Matyjkowie, Jan Kwiatkowski, Włodzimierz Grześkowiak, Barbara Wojciechowska, Hania Karwowska, Andrzej Wojciechowski, Maria Zbucka, Maria Zaborowska, Krystyna Kuta, Pelagia i Czesław Wojtczakowie, Janina Gierszewska, Irena Kotwicka, Zofia Banecka, Grażyna Słupska, Jan Hanasz, Ada Szywińska i wielu innych.

Ośrodek koordynował niesienie różnorakiej pomocy represjonowanym poprzez: pełną ewidencję internowanych, zatrzymanych, aresztowanych, skazanych przez sądy i kolegia, ukrywających się, wyrzucanych z pracy. Dla rodzin represjonowanych organizowano pomoc materialną, niekiedy i finansową, pomoc prawną, psychologiczną i ogólnomedyczną. W pierwszych miesiącach 1982 roku koordynowano wyjazdy rodzin do obozów internowania i pośredniczył w ujawnianiu się działaczy Solidarności, ukrywających się przed internowaniem lub aresztowaniami. Członkowie Ośrodka „wizytujący” obozy internowania, od więzionych działaczy min. w Fordonie i Potulicach, przemycali grypsy i listy do rodzin. Przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w większości procesów politycznych w Toruniu i regionie, robiąc notatki, sporządzając niekiedy i sprawozdania dla potrzeb Ośrodka, często przedrukowywane przez podziemne redakcje Kontry, TiS i Elany. Ośrodek w porozumieniu z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski, pozyskiwaną pomoc (lekarstwa, odzież) głównie z Francji, Niemiec, Szwecji i Włoch oraz ofiarodawców z regionu, kierował wszędzie tam, gdzie pomoc była konieczną i najpotrzebniejszą: do toruńskich szpitali, sióstr zakonnych, dla bezdomnych im. św. Brata Alberta na Kościuszki i innych.

Ośrodek był również ważnym punktem kontaktowym oraz miejscem spotkań działaczy podziemnej Solidarności Torunia i podregionów.
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
1-4
Toruń - parafia św. Józefa
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Chełmno, godz. 18.00
LIP
1-3
Diecezjalna pielgrzymka śladami bł. Jerzego Popiełuszki
Górsk - Toruń - Włocławek
LIP
2
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 10.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.