Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego

2013-02-13
fot.
11 lutego br. o godz. 11. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego sprawowano Mszę św. w ramach diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Chorego.

Kustosz sanktuarium o. dr Wojciech Zagrodzki CSsR powitał zgromadzonych w świątyni, wśród których znaleźli się księża – kapelani szpitalni na czele z ks. kan. Janem Roplem, diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia, dyrektorzy szpitali i hospicjów, pracownicy placówek służby zdrowia, wolontariusze oraz chorzy wraz z rodzinami i opiekunami.

Słowo Boże bp Andrzej Suski. Skierował uwagę wiernych na postać Jezusa Chrystusa, który głosił Dobrą Nowinę i uzdrawiał chorych. „Pochylał się jak dobry lekarz nad każdym lecząc duszę i ciało” mówił kaznodzieja. W ten sposób zachęca, by leczyć, ratować życie, zmniejszać cierpienie; jest natchnieniem duszpasterskiej opieki nad chorymi.

Bp Andrzej przytoczył trzy historie z kart Biblii, poprzez które Jezus jeszcze bardziej pragnie przemówić i uświadomić, jak ważna jest posługa wobec chorych i cierpiących. Mówił o dobrym samarytaninie, który stając się bliźnim potrzebującego, chętnie udzielił mu pomocy i wyprowadził z poczucia osamotnienia. Przypomniał postać chromego, którego z wiarą w uzdrowienie, jakie może otrzymać od Jezusa, wpuszczono przez dach. Przywołał również osobę niewidomego spod Jerycha, który słysząc, że Jezus idzie i uzdrawia, krzyczał „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Łk 18,39).

Służba Jezusa była dopełniona przyjęciem cierpienia na siebie. Nie cierpiał ze stoicką nieczułością, po ludzku bał się i prosił Ojca, by zabrał ten kielich goryczy. Jednocześnie pełen zgody na wolę Ojca przyjął cierpienie, by zbawić każdego człowieka. Kaznodzieja podkreślił, że w takiej sytuacji bardzo prawdziwie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38).Krzyżem może być choroba, cierpienie, trudności materialne, niekiedy drugi człowiek, czyli wszystko, co trudne i co przytłacza. „Jezusowi nie chodzi o to, by być cierpiętnikiem, lecz by przyjąć je po ludzku i z godnością, a nade wszystko z miłości do Boga i ludzi” mówił bp Andrzej. Tak przeżywane cierpienia ma sens, a chorzy mają szczególny udział w życiu i posłannictwie Jezusa i Kościoła.

Kaznodzieja dodał, że „Kościół otacza chorych szczególną miłością, ale też prosi, by wstawiali się u Boga za innych chorych, za tych, co są przeciwko krzyżowi, za zadłużone szpitale, które z braku pieniędzy nie mogą wykonywać badań, za tych, którzy nie maja za co wykupić lekarstw”. Na zakończenie odniósł się do orędzia Benedykta XVI na 21. światowy Dzień Chorego, w którym papież cytując słowa z Pisma św. „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37), nawołuje, by wobec chorych i cierpiących być jak ten miłosierny samarytanin.

W dalszej części uroczystości kapłani zebrani w świątyni udzielili wiernym sakramentu chorych. Na zakończenie Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, powierzenie się opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz modlitwa chorego wydrukowana na obrazkach, które wolontariusze Caritas wręczali wszystkim przyjmującym sakrament chorych, po czym bp Andrzej Suski udzielił błogosławieństwa na sposób lurdzki.

Joanna Kruczyńska

GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
Życie - upragnione, niechciane, adoptowane
Sympozjum o obronie życia poczętego
zobacz
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
MAJ
16
Toruń - parafia pw. św. Piotra i Pawła, godz. 13.00
MAJ
18
101. rocz. ur. św. Jana Pawła II
MAJ
20-23
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.