Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konkurs w Chełmży

2013-03-14
konkurs
Z okazji setnej rocznicy urodzin bł. ks. S. W. Frelichowskiego oraz roku ks. Frelichowskiego parafia pw. św. Mikołaja w Chełmży oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa postanowiła uczcić pamięć rodaka. Zorganizowano wystawę w kościele pw. Św. Trójcy złożoną z fotografii obrazujących życie Wicka.

W Miejskiej Izbie Muzealnej mieszczącej się w chełmżyńskiej bibliotece zebrano eksponaty udostępnione przez rodzinę ks. Frelichowskiego, m. in.: maskę pośmiertną, piżamę, w której młody Stefan spał w seminarium, książki z własnoręcznymi podpisami oraz dokument beatyfikacji podpisany przez Jana Pawła II.

W Chełmży 16 lutego br. przeprowadzono również Dekanalny Konkurs Wiedzy o Wicku pod nazwą „Radosnym, Panie”, który odbył się na terenie chełmżyńskiej parafii. Adresowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych dekanatu chełmżyńskiego. Przybyły 23 osoby ze szkół podstawowych z: Grzywny, Sławkowa, Zelgna, Turzna, Dubielna oraz szkoły nr 2,3 i 5 z Chełmży. Konkurs składał się z 2 etapów. Pierwszy to test – osoby, które zdobyły największą ilość punktów przeszły do finału. W finale uczestnicy wybierali koperty z zestawami pytań i udzielali odpowiedzi ustnych. W przerwie między etapami uczestnicy pod opieką Marcina Seroczyńskiego zwiedzili wystawę o ks. Frelichowskim, zobaczyli relikwiarz i ołtarz błogosławionego znajdujący się w chełmżyńskim kościele, przeszli na ulicę Chełmińską, gdzie znajduje się dom, w którym kiedyś mieszkała rodzina Frelichowskich. Na końcu odwiedzili Bibliotekę Miejską, gdzie obejrzeli wystawę i prezentację na temat błogosławionego.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Urszula Meszyńska, Ryszard Muzioł i ks. Dawid Gapiński. Odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu byli: Aleksander Chmielewski i Jolanta Tarkowska. Patronat nad konkursem objął, jak również nagrody ufundował, ks. kan. Krzysztof Badowski, proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Chełmży.

Finaliści konkursu: I miejsce – Klaudia Buczkowska (Zelgno), II miejsce – Jan Chmielewski (SP 5 Chełmża), III miejsce – Wiktoria Sulecka (SP 2 Chełmża).

Wyróżnienia: Manuela Zając (SP 3 Chełmża), Konrad Smyczyński (SP 2 Chełmża), Julia Kowalska (SP 3 Chełmża), Justyna Kalitowska (SP 3 Chełmża).

Jolanta Tarkowska

GALERIA ZDJĘĆ
konkurs
Jury konkursu
Jury konkursu
uczestnicy konkursu w katedrze
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
MAR
25
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Toruń - katedra, godz. 18
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.