Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bez Eucharystii nie ma życia w Kościele

2013-03-28
fot.
„Bez kapłaństwa nie ma Eucharystii, a bez Eucharystii nie ma życia w Kościele” – powiedział biskup Andrzej Suski podczas Mszy Krzyżma w toruńskiej katedrze św. Jana Apostoła i św. Jana Chrzciciela. Zgromadzonych licznie kapłanów biskup Andrzej zachęcał do odnowy wiary w moc Boga otrzymaną w sakramencie święceń.

W Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii kapłani diecezji toruńskiej uczestniczyli w liturgii poświęcenia oleju krzyżma. Podczas Mszy św. zgromadzeni w bazylice katedralnej duchowni odnowili przyrzeczenia kapłańskie wyrażając gotowość do pielęgnowania charyzmatu, który otrzymali w dniu święceń.

W homilii bp Andrzej podkreślił, że sakramenty Eucharystii i kapłaństwa są nierozerwalne. Nie ma bowiem Eucharystii bez kapłaństwa, a kapłaństwo zostało ustanowione przez Chrystusa dla Eucharystii, z której wypływa całe życie Kościoła. Biskup Andrzej zachęcał kapłanów do odważnego przyjmowania Bożego daru. „Nie lękajcie się odkrywać w sobie tego wielkiego daru” – powiedział i wezwał kapłanów do pielęgnowania skarbu, jaki Bóg złożył w ich sercach w dniu święceń. To pielęgnowanie dokonuje się poprzez nieustanną troskę o życie zjednoczone z Jezusem, Najwyższym Kapłanem. Modlitwa i czytelne świadectwo ewangeliczne kapłańskiego życia są tym, czego potrzebuje współczesny człowiek. Szatan robi wszystko, by podkopać i osłabić zaufanie ludzi do kapłanów. Stosuje w tym celu wszystkie środki, dlatego tylko wierne trwanie przy Chrystusie, Dobrym Pasterzu pozwoli na bezpieczne prowadzenie Jego owczarni drogami zbawienia. W Roku Wiary trzeba na nowo odkryć wartość kapłaństwa, pielęgnować je, by wydawało owoce świętości.

Podczas liturgii poświęcono święte oleje: olej chorych i olej katechumenów oraz Krzyżmo używane w sakramencie chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Po zakończonej uroczystości kapłani zabrali oleje do swoich wspólnot parafialnych.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie epitafium abp. Mariana Przykuckiego, ostatniego biskupa chełmińskiego. Epitafium jest wyrazem wdzięczności kapłanów diecezji toruńskiej za dar abp. Przykuckiego nazywanego Biskupem Uśmiechu.

Msza Krzyżma transmitowana była przez Radio Maryja.

Ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.