Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Eucharystia – Testament Jezusa

2013-03-30
fot.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18. Biskup toruński nawiązując do słów św. Pawła z Listu do Koryntian oraz do Ewangelii wg św. Jana podkreślił, że Jezus objawia się człowiekowi, jako Mesjasz nie tylko przez swoje słowa, ale przede wszystkim przez swoje czyny.

– Eucharystia jest testamentem Jezusa – powiedział biskup Andrzej Suski podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w toruńskiej bazylice katedralnej. Kościół, a więc każdy z nas jest wezwany do tego, by ten testament wypełniać.

Jego testament jest bardzo czytelny: „To czyńcie na Moją pamiątkę” oraz „Wyście powinni sobie nawzajem nogi umywać”. Odrzucenie tego polecenia jest wielkim niezrozumieniem Chrystusa i Jego misji. Hierarcha zaznaczył, że świat wielokrotnie doświadczył i nieustannie doświadcza tego niezrozumienia. Tam gdzie człowiek odrzuca testament Jezusa pojawia się świat obozów koncentracyjnych, świat klas, świat podziału na lepszych i gorszych, świat zagłady.

Kościół nie tylko ma celebrować Eucharystię, ale ma nią żyć na co dzień. Owy testament, który zostawił Jezus jest złożony z uobecniania Jego Ciała i Krwi na ołtarzach świata i ze służby podejmowanej wobec każdego człowieka. – Pozostawił nam Pan Jezus testament pokornej służby – powiedział bp Suski. Wobec tego testamentu nie można przejść obojętnie. Można go odrzucić, ale wówczas odrzuca się miłość, którą daje Mistrz z Nazaretu.

Biskup Andrzej podkreślił, że ostatnie słowa i czyny Jezusa są testamentem zapisanym w sercach ludzkich. Nie można go zatrzymywać dla siebie, trzeba się nim dzielić. W ten sposób świat otrzymuje to, co najcenniejsze: miłość Chrystusa zdolną do ofiary z siebie.

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej biskup Andrzej Suski umył nogi dwunastu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego. Ten wymowny gest Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy przypomina, że kapłan powinien być obecny pośród ludu, jako ten, który służy, aż do ofiary z siebie. – Do obmywania nóg, nie trzeba być bogatym, ani uczonym. Potrzebna jest tylko miska i woda – mówił biskup. Wystarczy niewiele, by dać najwięcej. Wzorem dla każdego z nas są współcześni święci: Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II. Nieść miłość zawsze i wszędzie tam, gdzie jej brak to zadanie dla uczniów Chrystusa.

Kamil Kurt, ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
7-9
MAJ
8-9
Koncert "Cisza dookoła"
Grudziądz, Toruń
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Międzynarodowy Dzień Rodziny - sympozjum o życiu
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.