Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Tylko miłość rodzi życie

2013-04-09
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja toruńska obchodziła swoje 21. urodziny. O godz. 18.00 w katedrze św. Janów zgromadzili się wierni i duchowieństwo, by pod przewodnictwem swojego Pasterza dziękować Bogu za dar powołania diecezji, za dar życia i prosić o błogosławieństwo dla całej diecezji.

Biskup Andrzej Suski wyraził wdzięczność względem duchownych i wiernych świeckich. Szczególne słowa skierował względem bp. Józefa Szamockiego za jego troskę o to, by Kościół naszej diecezji był rzeczywiście Kościołem żywym. Zwracając się do katolików świeckich podkreślił, że to oni tworzą najważniejsze zręby Kościoła. Podziękował także przedstawicielom władz miasta zwracając uwagę na fakt, że wszyscy pragniemy dobra ludzi, którzy mieszkają na terenie diecezji toruńskiej.

Rozpoczynając Eucharystię bp Andrzej powiedział: „Kościół nie istnieje dla siebie. Kościół żyje dla Chrystusa. Dlatego jest rzeczą ważną, by Kościół był wspólnotą braterską, by dawał świadectwo Jezusowi, który jest dawcą życia. To jest cel istnienia naszej diecezji: głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Ksiądz Biskup podkreślił, że dzień Zwiastowania Pańskiego to szczególna uroczystość, która mieni się pięknymi barwami. „Świętujemy wcielenie Syna Bożego oraz obchodzimy dzień świętości życia. Życie ludzkie jest święte, bo jego Dawcą jest Bóg Stwórca – powiedział bp Andrzej zaznaczając, że za każdego człowieka umarł Jezus Chrystus, każdy jest stworzony na podobieństwo Boga, dlatego Kościół broni życia, chociaż nie zawsze jest to popularne, nie zawsze wpisuje się w tzw. poprawność polityczną.

Homilię wygłosił bp Józef Szamocki, który ukazał Maryję, jako wzór autentycznej miłości do Boga i do wszystkiego, co od Niego pochodzi. Taka postawa otwiera serce na dar nowego życia, bo „tylko miłość rodzi życie” – powiedział bp Józef. „Dzisiaj jest zagrożone nie tylko Boże życie, życie w łasce, ale zagrożone jest samo życie, jako pochodzące od Boga” – zauważył. Dlatego trzeba prosić Maryję, by stała blisko nas w chwilach, gdy trudno jest bronić tej największej wartości. „Gdybyśmy pochwalali aborcje, eutanazję, współczesne koncepcje rodziny, eksperymenty genetyczne, to świat by nas kochał” – mówił bp Szamocki. Zaznaczył jednak, że Kościół nie istnieje po to, by świat go oklaskiwał, by go kochał, ale po to, by świat doprowadzić do zbawienia, by chronić godność dziecka Bożego. „Nie możemy zdradzić Boga. Dlatego chcemy iść śladem Maryi. Nasze wyznanie wiary jest wyznaniem wobec świata, że wierzymy w życie, które jest darem Boga. Pomagajmy, nawet za cenę sprzeciwu, odkrywać te prawdę innym – zakończył bp Józef.

Po homilii wierni zgromadzeni w uroczyście odśpiewano Credo. Obchody 21. rocznicy ustanowienia diecezji toruńskiej uświetnił śpiewem chór Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Ks. Paweł Borowski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.