Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto województwa z Błogosławionymi

2013-06-11
fot. Marianna Popiełuszko z ks. Karolem Dąbrowskim
Na początku czerwca rozpoczęło się Święto Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które obchodzone jest w rocznicę pobytu bł. Jana Pawła II w województwie.

Z tej okazji do naszego regionu przybyła mama bł. ks. Jerzego Popiełuszki Pani Marianna Popiełuszko, która otrzymała honorowe obywatelstwo województwa kujawsko-pomorskiego. W obchody święta wpisała się również 100. rocznica urodzin bł. ks. Stefana Frelichowskiego, na uczczenie której przybyły reprezentacje Harcerstwa Polskiego z kraju i zagranicy.

Marianna Popiełuszko na szlaku męczeńskiej drogi swojego syna

W dniach 6-7 czerwca Marianna Popiełuszko odwiedziła miejsca związane z życiem i męczeńską śmiercią swojego syna. Pierwszego dnia złożyła kwiaty przy jego pomniku w Toruniu oraz odwiedziła miejsce ucieczki ks. Jerzego z samochodu porywaczy. Potem udała się na tamę we Włocławku, by oddać hołd w miejscu wrzucenia ciała ks. Jerzego do Wisły. Wieczorem pierwszego dnia wizyty wraz z rodziną pojechała na Mszę św. do Warszawy oraz na grób swojego syna.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się Eucharystią w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie Pani Marianna udała się do Bydgoszczy, do sanktuarium Nowych Męczenników. W drodze powrotnej odwiedziła miejsce porwania ks. Jerzego w Górsku, gdzie spotkała się z działaczami „Solidarności” i członkami wspólnoty Domowego Kościoła. Spotkanie było bardzo wzruszające. Pani Mariannie wręczono kwiaty i wspólnie modlono się śpiewem kanonów z Taizé, które tematyką podkreślały życie i męczeńską śmierć ks. Jerzego. Na zakończenie spotkania młodzi zaśpiewali Pani Mariannie kanon „Szczęśliwi ubodzy, bo królestwo Boże do nich należy” dziękując w ten sposób za pokorną i ofiarną miłość, która zaowocowała pięknym życiem jej syna. Na pytanie, jak przyjęła wiadomość o beatyfikacji swego syna powiedziała: „Zawsze miałam ufność w Bogu i wierzyłam, że takie męczeństwo nie może pozostać bezowocne. I dzięki łasce Bożej tak się stało”.

Po południu Marianna Popiełuszko udała się do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie otrzymała honorowe obywatelstwo województwa kujawsko-pomorskiego. Zwracając się do Pani Marianny, marszałek Piotr Całbecki powiedział: „Darem Bożym jest życie, ale również śmierć na tej ziemi. (…) Jest głęboka mądrość w tych słowach, nie tylko dla ludzi głębokiej wiary, że śmierć nie musi oznaczać końca, może być darem dla innych, dać nowe życie. I za to świadectwo my, którym na nowo jest dane tę prawdę poznać i przyjąć, dziś pragniemy okazać wdzięczność i podziękowanie”.

ks. Paweł Borowski

 

W hołdzie mocarzom wiary

7 czerwca br. o godz. 18. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego sprawowano Mszę św., która była elementem Toruńskiego Spotkania Młodych – Harcerskie Czuwanie z Błogosławionym oraz obchodów święta województwa kujawsko – pomorskiego. Eucharystii przewodniczył Biskup Toruński Andrzej Suski, koncelebrantami byli: Biskup Bydgoski Jan Tyrawa, Biskup Włocławski Wiesław Mering, który również wygłosił słowo Boże oraz ponad dwudziestu kapłanów, w tym kapelani harcerscy. Gośćmi honorowymi byli: Marianna Popiełuszko, mama bł. ks. Jerzego oraz rodzina bł. ks. St. W. Frelichowskiego. Wśród uczestników Mszy św. byli również parlamentarzyści, władze województwa i jego głównych miast: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka i Grudziądza oraz harcerze z Polski i świata.

W homilii bp Mering podkreślał, że bł. ks. Frelichowski i bł. ks. Popiełuszko „uczyli się miłości w domu, przy sercach swoich matek”. Dla człowieka domem jest jego świat: rodzina, Kościół, naród, ojczyzna, w tym tez więc również drugi człowiek. „Mieszkamy w ludziach dlatego tak nas boli każde rozstanie” zauważył kaznodzieja i dodał z naciskiem, że o dom trzeba dbać i go kochać. Naturalną konsekwencją takiego rozumienia definicji pojęcia „dom” jest troska o rodzinę, o życie ludzkie i o ludzką godność. Należy przy tym kultywować wartości chrześcijańskie, bo one „maja ludzką twarz, której można przyjrzeć się na przykład w Manoppello”. Te wartości natomiast tworzą wszystko, bo „gdzie byłaby Europa gdyby u jej początków nie stał Chrystus i jego prawo?” pytał bp Mering. Wspominani niejednokrotnie bohaterzy obchodów święta: bł. ks. Stefan Wincenty, bł. ks. Jerzy oraz bł. Jana Paweł II ukazywali, że „nie wolno lekceważyć prostego człowieka, bo nieskończoną godność dał mu Bóg, który go stworzył” mówił kaznodzieja.

Po Mszy św., ok. godz. 21. w toruńskiej Fosie Staromiejskiej odbył się koncert „Szare błogosławieństwo”, poświęcony życiu i męczeńskiej śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wśród wykonawców znalazła się m. in. Katy Carr. Artystka przyjechała z Wielkiej Brytanii, ale ma polskie korzenie i w swej twórczości daje wyraz umiłowaniu polskiej historii. Reżyserowany przez Romana Kołakowskiego widowisko urzekało sposobem przekazu treści związanych z życiem i służbą druha Wicka. Towarzyszyły temu piosenki harcerskie w nowych, ciekawych aranżacjach oraz projekcja dokumentacji historycznej.

Dzień później, 8 czerwca o godz. 19., w kościele pw. św. Katarzyny w Toruniu obył się koncert „Błogosławionemu Janowi Pawłowi II in Memoriał” w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Repeckiego.

Joanna Kruczyńska

Na Toruńskie Spotkanie Młodych przybyli przedstawiciele harcerstwa polskiego z całego świata

Mszy św. przewodniczy bp Andrzej Suski

Marianna Popiełuszko podczas Mszy św. w sanktuarium bł. Stefana Frelichowskiego

Liturgia Słowa

Harcerze z Wilna ze swoim kapelanem o. Jerzym Latawcem OP

Szczęśliwi ubodzy, bo Królestwo Boże do nich należy

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
24
Pochówek dzieci utraconych
Chełmża - bazylika Świętej Trójcy, godz. 9.00
PAŹ
24
Męski Różaniec
Chełmno - parafia pw. św. Józefa, godz. 12.00
PAŹ
25
Admissio
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
26
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.