Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Maryja jest naszą przewodniczką

2013-08-28
fot.
O peregrynacji kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej z bp. Andrzejem Suskim rozmawia ks. Paweł Borowski

Ks. Paweł Borowski: Jak Ksiądz Biskup ocenia mijający czas peregrynacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji?

 

Bp Andrzej Suski: Jasnogórski Wizerunek Matki Bożej nawiedza parafie obecnej diecezji toruńskiej po 25 latach od poprzedniej peregrynacji w diecezji chełmińskiej. Wielu diecezjan przeżywa to wydarzenie po raz pierwszy. Jest to dla nich szczególne spotkanie z Matką Bożą. Każdego roku bowiem wyrusza na to spotkanie do Częstochowy duża grupa pielgrzymów, przeważnie młodych. Tym razem Jasnogórski Wizerunek w wiernej kopii Królowej Polski przybywa do nas. Jestem świadkiem wielkiej radości i entuzjazmu wspólnot parafialnych, które przyjmują Maryję w Jasnogórskiej Ikonie z najwyższymi honorami, wyrazami czci i miłości. Frekwencja wiernych na spotkaniach modlitewnych przeszła moje oczekiwania. Klimat duchowy tych spotkań można wyrazić słowami z Dziejów Apostolskich: „Trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, na łamaniu chleba i modlitwie” (Dz 2,42).

 

Ksiądz Biskup wędruje razem z Cudownym Wizerunkiem od parafii do parafii niczym pielgrzym spotykając się z ludźmi, obserwując ich reakcje. Czy można już mówić o owocach peregrynacji? Jakie owoce czasu nawiedzenia Ksiądz Biskup dostrzega?

 

Biskup Józef i ja towarzyszymy wizerunkowi Matki Bożej na trasie peregrynacji do parafii naszej diecezji. Peregrynacja odbywa się w Roku Wiary, obchodzonym w Kościele powszechnym. Dlatego jej hasłem przewodnim są słowa: „Maryjo prowadź nas drogą wiary”, czyli drogą zawierzenia Panu Bogu, przyjęcia za prawdę Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii oraz życia według tej prawdy. Na tej drodze Maryja jest dla nas przewodniczką, gdy mówi: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”, a także kiedy dzieli się swoją wiarą z nami: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Pierwszym owocem tej peregrynacji jest zatem ożywienie wiary, co znajduje wyraz zewnętrzny w licznym uczestnictwie wiernych przy Obrazie, w duchowym przygotowaniu przez rekolekcje, w zawierzeniach zapisanych i złożonych do stągwi nawiązujących do wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Odnowa w wierze znajduje także zewnętrzny wyraz w licznych spowiedziach i Komuniach św., w modlitwach i czuwaniach przy Obrazie, w naprawianiu więzi rodzinnych i w podejmowanych dziełach charytatywnych. Trudno rozeznać i przedstawić poszczególne owoce tej peregrynacji, ponieważ w większości rodzą się one w tajnikach dusz ludzkich. Jedno jest pewne: spotkania z Matką Bożą nie ograniczają się do efektów zewnętrznych. Zapisują one w sercach przeżycia, które są jak ziarno siewne, a na owoce trzeba czasu, by wydało plon.

 

Prosimy o przesłanie do diecezjan w związku z zakończeniem peregrynacji.

 

Dziękujemy Bożej Matce, która jako Pomoc Nieustająca jest patronką naszej diecezji, za ten czas łaski i spotkanie z Nią na naszej ziemi. Podziękujemy za ten dar razem na zakończenie peregrynacji w Toruniu, 15 września b.r.

Pozwólmy Maryi, by prowadziła nas drogą wiary w czasach poważnych zagrożeń dla naszej chrześcijańskiej tożsamości. Wiary żywej, przekładającej się na nasze życie. Wiary mężnej, która zawsze jednoznacznie staje po stronie Chrystusa i Ewangelii. Wiary radosnej i apostolskiej, która umacnia się, gdy jest przekazywana.

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.