Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowe sanktuarium!

2015-02-03
fot.
Bp Andrzej Suski erygował nowe sanktuarium w diecezji toruńskiej Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin

2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego bp Andrzej Suski wyniósł do godności sanktuarium kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na toruńskim Podgórzu, którym opiekują się ojcowie franciszkanie. Nowe sanktuarium diecezji toruńskiej staje się miejscem szczególnej czci Matki Bożej Podgórskiej – Niepokalanej Królowej Rodzin.

Dekret o powołaniu sanktuarium Maryjnego we franciszkańskim kościele w Toruniu na Podgórzu wpisuje się w obchody święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) oraz obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego ustanowionego przez św. Jana Pawła II. W tym roku wymiar tego świętowania jest szczególny, ponieważ papież Franciszek ogłosił Rok 2015 – Rokiem Życia Konsekrowanego.

Ustanawiając nowe sanktuarium Biskup Andrzej odpowiedział na prośby Wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Franciszka z Asyżu, osób konsekrowanych i katolików świeckich. Specyficznym zadaniem utworzonego Sanktuarium jest głoszenie i udostępnianie źródeł łaskawości Bożej, a także krzewienie duchowości maryjnej, zgodnie z przesłaniem Soboru Watykańskiego II.

W kościele na toruńskim Podgórzu znajduje się czczony od ponad 200 lat wizerunek Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin. „Dzięki trosce i sumienności pracujących tu wcześniej franciszkanów, a potem po kasacie Zakonu, także duszpasterzy diecezjalnych, mamy wiele informacji dotyczących rozwoju kultu. Odnaleźliśmy księgi, w których m.in. ks. prał. Józef Batkowski, który był proboszczem na Podgórzu 30 lat, zapisywał prośby i podziękowania do Matki Bożej Podgórskiej. Dzisiaj zauważamy, że szczególne łaski otrzymują tutaj rodziny modlące się o wiarę, miłość i zgodę, jak również małżonkowie modlący się o dar potomstwa” – mówi o. Robert Nikel OFM, kustosz sanktuarium.

Już od grudnia parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła przygotowuje się poprzez nowennę do koronacji wizerunku Matki Bożej. „To dla nas wielka radość. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do Torunia, na uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin” – mówi kustosz sanktuarium o. Robert Nikel OFM.

Koronacja odbędzie się w sobotę 22 sierpnia br. o godz. 12, w liturgiczne wspomnienie NMP Królowej. Do tego czasu w nowym sanktuarium trwać będzie nowenna w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.30. Więcej informacji na www.franciszkaniewtoruniu.net

ks. Paweł Borowski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.