Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Formacja przygotowująca do stałych posług: lektora i akolity

2015-08-31
Stali lektorzy z bp. Andrzejem Suskim po udzieleniu posługi w 2015 r.
Rozpoczyna się nowy rok formacyjny przygotowujący do podjęcia stałych posług: lektora i akolity.
Od końca września rozpoczynamy kolejny cykl formacyjny przygotowujący do przyjęcia posługi stałego lektora oraz w dalszej kolejności stałego akolity (posługi dotyczą tylko mężczyzn). Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz 2 zdjęcia należy przesłać na adres:
dk. Waldemar Rozynkowski
Wicedyrektor Wydziału do Spraw Formacji  i Apostolstwa Świeckich Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
Termin nadsylania zgłoszeń do dnia 5 września 2015 roku, z dopiskiem „Stałe posługi”.

Koszt formacji: 100 zł za semestr ponosi parafia. Formację dla wszystkich zgłoszonych  rozpoczynają rekolekcje w Diecezjalnym Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski.
Termin: 18-20 września 2015
Koszt: 140 zł (ponosi parafia lub uczestnik formacji)
Początek rekolekcji w piątek o godz. 18.30 - zakończenie w niedzielę o godz. 14.00.
Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: wr@umk.pl
Dk. Waldemar Rozynkowski
Wicedyrektor Wydziału do Spraw Formacji  i Apostolstwa Świeckich
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
7-9
MAJ
8-9
Koncert "Cisza dookoła"
Grudziądz, Toruń
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Międzynarodowy Dzień Rodziny - sympozjum o życiu
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.