Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Szkolenia dla młodzieży w Przysieku

2015-09-22
fot. Ks. Łukasz Skarżyński
Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Pawła II w Przysieku przy współpracy z Urzędem Miasta Torunia zorganizował szkolenie dla nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Było to pierwsze takie przedsięwzięcie, którego adresatami byli zarówno nauczyciele jak i młodzież.

Tematem szkolenia była "Współczesna profilaktyka zagrożeń młodzieży". Szkolenie poprowadził psycholog mgr Jarosław Paralusz, który jest zastępcą komendanta Straży Miejskiej.

Szkolenie zostało zorganizowane w trzech terminach, w dniach 12-13, 19-20 i 26-27 września. W pierwszy weekend swoje szkolenie odbyli tylko nauczyciele, po pięciu uczących w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. W drugi weekend do Przysieka przyjechali nauczyciele wraz z gimnazjalistami, natomiast w ostatnim terminie swoje szkolenie odbyli nauczyciele z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

Celem szkolenia było rozszerzenie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz minimalizacja czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Jarosław Paralusz prowadził zajęcia, które pozwalają młodzieży polepszyć komunikację interpersonalną, właściwie kształtować w sobie postawy asertywności, rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu oraz z presją grupy rówieśniczej. Były także rozmowy i ćwiczenia pomagające w podwyższeniu poczucia własnej wartości.

Podczas szkolenia młodzież uczestniczyła także w pokazie multimedialnym o Światowych Dniach Młodzieży, którą przeprowadzili: Daria Neumann oraz ks. Łukasz Skarżyński. Prelegenci skierowali do młodych zaproszenie, by zostali wolontariuszami podczas ŚDM w diecezji toruńskiej.

Caritas Diecezji  Toruńskiej poprzez szkolenia dla młodzieży, próbuje ich zaktywizować oraz pomóc w życiowych problemach. Na najbliższy czas planowane są kolejne szkolenia tego rodzaju.

ks. Łukasz Skarżyński
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
1
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kościół Wniebowzięcia NMP w Toruniu, godz. 15.00
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.