Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto Solidarności

2006-08-27
fot. Delegacje z pocztami sztandarowymi podczas Mszy św. dla „Solidarnośći” w kolegiacie św. Mikołaja / s. Klemensa
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 26 sierpnia, do grudziądzkiej kolegiaty św. Mikołaja na Mszę św. dziękczynną przybyli członkowie NSZZ „Solidarność”.
Eucharystię sprawował ks. infułat Tadeusz Nowicki, który na wstępie powitał przedstawicieli władz miasta z prezydentem Andrzejem Wiśniewskim, wiceprezydentem Sławomirem Szymańskim oraz władze „Solidarności” z przewodniczącym regionu toruńsko-włocławskiego Jackiem Żurawskim, przewodniczącym regionu grudziądzkiego – Krzysztofem Brzeskim oraz delegacje z pocztami sztandarowymi: „Grudziądzkiej Warmy” regionu toruńsko-włocławskiego, kopalni węgla kamiennego JAS-MOS Jastrzębie Zdrój, PKP i Hydro-Vacum. Ks. infułat w nawiązaniu do tego wielkiego święta, a także do Jasnogórskich Ślubów Narodu, które odbyły się przed 50. laty 26 sierpnia 1956 r., podkreślił, że Jasna Góra w Częstochowie była od wieków ostoją chrześcijaństwa naszego narodu, który przeżywał na drodze swej historii wiele upokorzeń i zniewolenia przez różne państwa i systemy totalitarne. Naród polski zawsze dążył do wolności drogą powstań, walk i działań przeciwko zaborcy i okupantowi. Kontynuacją tych zrywów było powstanie w Polsce „Solidarności” w 1980 r., która wypaliła iskrę nadziei na zmianę systemu politycznego, co zaowocowało upadkiem komunizmu oraz późniejszymi przemianami w Europie i na świecie.


Podczas Mszy św. odbyło się uroczyste odnowienie Ślubów Jasnogórskich, a wierni na zakończenie odśpiewali Apel Jasnogórski. Oprawę liturgiczną uroczystej Eucharystii przygotowali członkowie NSZZ „Solidarność”.

Zenon Zaremba

Nadajemy na Żywo »
kolejna transmisja:
31 października godz. 12:00
Pogrzeb śp. ks. Dawida Gapińskiego

zobacz archiwalne nagrania
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.