Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjanie na kanonizacji Zelii i Ludwika Martinów - rodziców św. Teresy z Lisieux

2015-10-23
18 października przedstawiciele diecezji toruńskiej uczestniczyli w Mszy św. na Placu Świętego Piotra, podczas której papież Franciszek kanonizował Zelię i Ludwika Martinów - rodziców św. Teresy z Lisieux. Była to pierwsza w historii wspólna kanonizacja małżonków.

Podczas Mszy św. kanonizacyjnej papież Franciszek zaznaczył, że w życiu nie da się pogodzić bycia karierowiczem i chrześcijaninem. Chrystus wzywa nas do służby, która staje się prawdziwą drogą świętości.  Jako przykład podał świętych, których kanonizował. Podkreślił, że święci małżonkowie Zelia i Ludwik stają się wzorem chrześcijańskiego wychowania dzieci ku pełni świętości.

Wsród pielgrzymów obecni byli wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, którzy promowali ŚDM Kraków 2016. Rozdali kilkaset ulotek zapraszających do odwiedzenia naszej diecezji, rozmawiali z młodymi pilegrzymami z innych krajów, a dzięki flagom ŚDM byli widoczni na Placu Świętego Piotra.  

Uczestnicy pielgrzymki nawiedzili również Padwę, Asyż, Monte Cassino i Wenecję.
GALERIA ZDJĘĆ
U św. Antoniego w Padwie
Cel osiągnięty
Wolontariusze ŚDM na Placu św. Piotra
Wolontariusze ŚDM w rozmowie z młodymi Hiszpanami
Wolontariusze promują ŚDM wśród napotkanych młodych pielgrzymów
Msza kanonizacyjna
Msza kanonizacyjna
Obraz św. Zelii i Ludwika Martinów
Na Placu św. Piotra
Na Placu św. Piotra
Na Placu św. Piotra
Widok na Plac św. Piotra z kolumnady
Na Placu św. Piotra
Na Placu św. Piotra
Wierni na Placu
Na Placu św. Piotra powiewały flagi ŚDM Kraków 2016
Na Placu św. Piotra powiewały flagi ŚDM Kraków 2016
Na Placu św. Piotra powiewały flagi ŚDM Kraków 2016
Na Placu św. Piotra
Niech żyje papież!
Flagi ŚDM powiewały na Placu św. Piotra
Pamiątkowe zdjęcie z dziennikarką Radia Watykańskiego
Przy Zamku Świętego Anioła
Przy Koloseum
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
4
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK
Toruń, godz. 10.00
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
9
21. Dzień Papieski
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.