Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rozstrzygnięto konkurs różańcowy

2015-10-26
Fot. Katolicki Toruń
25 października br. w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pt. "Różaniec - skarb, który trzeba odkryć".

Z początkiem października Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu ogłosiło III Międzyprzedszkolny konkurs „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”. Zadaniem pięcioletnich adresatów konkursu było wykonanie z pomocą rodziców lub dziadków najładniejszego, a zarazem najciekawszego różańca. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami tego przedsięwzięcia były Monika Kamińska i Hanna Muchewicz.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 18 placówek: przedszkola miejskie i prywatne oraz oddziały przedszkolne przy szkołach z Torunia, Złejwsi Wielkiej, Złejwsi Małej, Czarnowa, Grzywny i Małej Nieszawki.

Uroczyste podsumowanie konkursu rozpoczęło się 25 października br. Mszą św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu, którą odprawił ks. Mariusz Wojnowski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Po Eucharystii uczestnicy udali się do auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, gdzie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, którzy przybyli na galę finałową ze swoimi rodzinami.

Monika Kamińska, Hanna Muchewicz

Zdjęcia: Katolicki Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
1
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kościół Wniebowzięcia NMP w Toruniu, godz. 15.00
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.