Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody Święta Niepodległości w Toruniu

2015-11-11
Fot. allinwhite.pl
Tylko silna armia, silna zwłaszcza miłością do Ojczyzny, mogła toczyć wojny w obronie granic i bronić odradzającego się państwa – powiedział bp Józef Szamocki podczas Mszy św. w Narodowe Święto Niepodległości w Toruniu. Tłumy wiernych modliły się w kościele garnizonowym za Ojczyznę, o pomyślność dla niej, o wierność Chrystusowi i Ewangelii oraz za poległych w obronie tych wartości.

Uroczyste obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera o godz. 11.40. Następnie o godz. 12 odprawiona została Eucharystia. Mszy św. koncelebrowanej w kościele garnizonowym p.w. św. Katarzyny w Toruniu przewodniczył bp Józef Szamocki.

W homilii biskup powiedział, że wychodzimy dzisiaj na ulice naszych miast, by dziękować Bogu za dar wolności. "Ta wolność prawie sto lat temu wychodziła na ulice polskich miast, również Torunia. Wychodziła w wolnych sercach poszczególnych ludzi: starszych i młodszych" – wspomniał hierarcha.

Duchowny zaznaczył, że narodziny polskiej wolności były nie tylko wymarzone, ale także wywalczone i wymodlone. Trzeba codziennie na nowo walczyć o tę wolność, bronić jej w swoich sercach, w swojej duszy. Nawiązując do tekstu Ewangelii o uzdrowieniu trędowatych powiedział, że potrzeba wdzięczności za wolność. Grozi nam bowiem niewola miłości własnej, egoizmu. "Wdzięczność serca jest jedyną postawą, która ratuje od kolejnych, jeszcze większych nieszczęść, jakimi są zawsze skutki zniewolonego miłością własną serca" – mówił bp Szamocki. Dodał, że ten, który nie widzi bliźniego, tylko siebie, ten szybko w skrzywionym zwierciadle patrzenia na świat nie dostrzeże dobra wspólnego jakim jest Ojczyzna.

Jak wyrazić wdzięczność Bogu wobec odzyskanej wolności? Trzeba, by wyrażała się ona uczynkami miłości względem bliźnich. "Podziękujemy najlepiej i najpełniej obronimy tę wolność, która została nam dana, gdy będziemy spełniać uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała" – powiedział bp Szamocki. "Uczynki miłosierdzia to nie są programy polityczne. To jest program życia, który przyniósł Chrystus, by uwolnić nas od naszych własnych słabości. Program, który ma moc zmienić człowieka i świat, który tworzy na lepszy, bo nie zniewolony miłością własną, pychą, chciwością, zazdrością, nienawiścią, nieczystością, nieumiarkowaniem. Ta ewangeliczna prawda sprawdzała się w historii nie jeden raz" – dodał. Trzeba o tym pamiętać nieustannie. "To jest klucz to prawdziwej wolności. Wolności Ojczyzny i Kościoła" – powiedział hierarcha.

Po Mszy św. uczestnicy obchodów Święta Niepodległości przemaszerowali przez ulice Torunia pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiły przemówienia przedstawicieli władz oraz złożenie wieńców. Po apelu poległych złożono kwiaty pod pomnikiem.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz kościelnych, państwowych, samorządowych, miejskich i wojskowych.

W ciągu dnia mieszkańcy mogli odbyć wycieczkę zabytkowym tramwajem, w którym śpiewane były pieśni patriotyczne. Na Starym Mieście odbył się pokaz sprzętu wojskowego oraz zaprezentowano wystawę poświęconą Stanisławowi Skalskiemu – asowi polskiego lotnictwa.
KAI/Toruń
Zdjęcia: allinwhite.pl
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
3
Stulecie sióstr służebniczek w Brodnicy
Brodnica - kosciół farny, godz. 11.30
PAŹ
3
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00
PAŹ
3
Męski Rózaniec w Lubawie
Lubawa - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.