Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Święto Niepodległości w Chełmży

2015-11-12
Uczczenie pamięci chełmżanina, cichociemnego i Żołnierza Wyklętego, kpt. Mieczysława Szczepańskiego
Pierwszy raz na chełmżyńskim Rynku uczczono Święto Niepodległości Wspólnym Śpiewaniem Pieśni Patriotycznych. Podczas Mszy św. w intencji ojczyzny w konkatedrze Świętej Trójcy poświęcone zostały urny z ziemią na Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

Mszę św. przy udziale pocztów sztandarowych i władz miasta oraz powiatu toruńskiego celebrował proboszcz chełmżyński ks. kan. Krzysztof Badowski, a patriotyczną homilię wygłosił ks. Łukasz Otremski. Na wstępie ks. kan. Badowski zaapelował, abyśmy wszyscy stawali się sobie bardziej przyjaźni, a na tym, co nas łączy, budowali społeczny dialog. Wierni modlili się również w intencji nowego rządu i prezydenta RP. – Trzeba sobie dzisiaj zadawać pytanie o Polaków i o ich podejście do sprawy Ojczyzny. Tak długo będzie ona żyła, jak długo będą biły polskie serca. Polskie – niewstydzące się swego pochodzenia, znające barwne karty swej historii, ale i te trudne oraz dumnie pielęgnujące patriotyczne postawy. Bo Ojczyznę można objąć tylko sercem miłującym. Dzisiaj wszystko tak się miesza w myśl globalnej wioski, że i patriotyzm przestaje mieć znaczenie. Bez serc rozpalonych troską o Ojczyznę nie sposób mówić o odpowiedzialności za naród, za kraj. Warto zastanowić się nad tym budzeniem poczucia miłości do Ojczyzny. Ona zaczyna się kształtować w domu, gdzie relacje są dla dziecka ważne, i to w każdym temacie. Dzięki Bogu są i będą ludzie, rodziny, szkoły, nauczyciele, kapłani, którzy uczą pamiętać historię i wyciągać z niej wnioski. Wnioski dla dobra Ojczyzny i swojego. Choć dobro Ojczyzny i swoje to jedno! Historia nas uczy: łatwiej wyrwiesz łeb smokowi niż Ojczyznę Polakowi! Kościuszko, Poniatowski, generałowie Dąbrowski, Pułaski, Sienkiewicz, Orzeszkowa, Konopnicka, bp Krasicki. Co łączyło tych wielkich Polaków? Urodzili się w Ojczyźnie, a zmarli osieroceni. Módlmy się i zróbmy wszystko, byśmy tego nigdy nie doświadczyli. Wierzę, że Polska nie zginie, póki my żyjemy! Naród, który traci pamięć, traci sumienie – powiedział w homilii ks. Ł. Otremski.

Strażacy OSP Skąpe z prezesem Henrykiem Śmiałkiem wprowadzili do prezbiterium urny z ziemią pochodzącą z miejsc bohaterskiej śmierci polskich żołnierzy w bitwie stoczonej z NKWD 6 maja 1945 r. w Kuryłówce i niemieckiej pacyfikacji Leżajska w 1943 r. Członkowie Chełmżyńskiego Klubu Dyskusyjnego „Pro Patria”: prezes Dariusz Meller oraz Maciej Pieńczewwski i Paweł Polikowski, wnieśli urnę z ziemią z Zamku Lubelskiego, gdzie w 1945 r. komuniści zamordowali chełmżanina, cichociemnego i Żołnierza Wyklętego kpt. Mieczysława Szczepańskiego. Po poświęceniu przez ks. kan. K. Badowskiego urny wraz z stosownymi certyfikatami przekazane zostały na Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

Po Eucharystii uczestnicy przeszli przy dźwiękach Powiatowej I Miejskiej Orkiestry Dętej do miejsc pamięci narodowej, m.in. do tablicy na rodzinnej posesji bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona skautów i harcerzy. Wieczorem, pierwszy raz na Rynku miała miejsce uroczystość zatytułowana Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych. Pomimo padającego deszczu mieszkańcy wypełnili Rynek świętując Dzień Niepodległości razem z Parafialnym Chórem Ludzi Młodych pod dyrekcją Tomasza Niżygorockiego. Uczestników powitali burmistrz miasta Jerzy Czerwiński i ks. kan. Badowski. Wolontariusze rozdali specjalnie wydrukowane patriotyczne śpiewniki, a fantastyczną iluminację, pochodnie, biało-czerwone race zapewnili: uczniowie z klas mundurowych Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie, Gimnazjum im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży, Hufiec ZHP Chełmża i przede wszystkim kibice KS „Legia” Chełmża. Na koniec, po odśpiewaniu hymnu narodowego, na wszystkich czekał słodki, biało-czerwony poczęstunek: ważący 25 kg tort, który wykonały pracujące w chełmżyńskiej parafii Katarzyna Leśniak i Eliza Waśkowska. W organizację imprezy włączył się również działający przy parafii Klub „Pro Patria” oraz Urząd Miasta i Urząd Gminy Chełmża.
Wojciech Wichnowski

zdjęcia: Wojciech Wichnowski
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
SIE
15
Toruń - plener przed Centrum Targowym "Park"
SIE
16
Nowa Wieś Królewska - godz. 16.00
SIE
16
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.