Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sanktuaria

strona 2 z 3 POPRZEDNIA 1 2 3 NASTĘPNA

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Chełmoniu

Piękny obraz Niepokalanego Poczęcia w ołtarzu chełmońskiego kościoła od czterech stuleci przyciąga cudowną mocą chorych i strapionych oraz rodziców polecających opiece Maryi swoje dzieci, także te, które czekają na narodzenie.
2015-09-12

Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Nawrze

W sercu ziemi chełmińskiej przy dawnym trakcie wiodącym z Chełmży, pierwszej stolicy diecezji, ku Chełmnu, leży Nawra pamiętająca czasy bp. Heidenryka i bł. Juty. Tam w świątyni parafialnej od czterech stuleci gromadzi czcicieli Maryi Jej cudowny...
2015-09-11

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Boleszynie

W XVIII w. uchroniła mieszkańców parafii od zarazy. Od tej pory przed Jej wizerunek nieprzerwanie napływają prośby o wstawiennictwo oraz świadectwa cudownych uzdrowień i pomocy w wielu sprawach życiowych, a sanktuarium Matki Boleszyńskiej jest...
2015-09-10

Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Od połowy XIII w. mieszkańcy północnej Polski oddają cześć Matce Bożej wdzięczni za cuda i łaski doznane za Jej pośrednictwem w sanktuarium łąkowskim. Figura Panny Najświętszej i Dzieciątka przez stulecia znajdująca się w Łąkach Bratiańskich, a od...
2015-09-07

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Rywałdzie

Między Jabłonowem Pomorskim i Radzyniem Chełmińskim jest położony Rywałd, gdzie w parafii erygowanej na początku XIV w. postawiono drewniany kościółek p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W ciągu wieków w jego miejscu wybudowano jeszcze trzy...
2015-09-05

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu

W gotyckiej bazylice pw. św. Mikołaja Bp., duchowym sercu grodu biskupa Chrystiana, jednego z najstarszych miast diecezji toruńskiej, znajduje się wizerunek, który od 350 lat przyciąga wiernych ufających Jej opiece.
2015-09-02

Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie

W Jabłonowie Pomorskim na Wzgórzu Zamkowym znajduje się sanktuarium bł. Marii Karłowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr pasterek od Opatrzności Bożej. Jest to szczególne miejsce wyciszenia i nadziei.
2015-08-25

Sanktuarium MB Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin w Toruniu

W liczącym 350 lat barokowym kościele w toruńskiej dzielnicy Podgórz od dwóch wieków znajduje się otaczany czcią wizerunek Niepokalanej Królowej Rodzin. Do Maryi wyobrażonej przez XVIII-wiecznego malarza uciekają się Jej czciciele, szczególnie...
2015-08-20

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

Diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego mieści się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na toruńskich Koniuchach. Z tego miejsca każdego dnia wznoszona jest ku niebu modlitwa w intencji diecezji, Kościoła powszechnego i o...
2015-08-13

Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

Diecezjalne sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika znajduje się w centrum Starego Miasta Torunia, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. To w tym kościele bł. Wicek pełnił posługę duszpasterską, jako wikariusz.
2015-08-08
strona 2 z 3 POPRZEDNIA 1 2 3 NASTĘPNA
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
8
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.