Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Środa Popielcowa w toruńskiej katedrze

2016-02-10
Fot. Katolicki Toruń
Wielki Post to bieg ku zmartwychwstaniu – mówił bp Andrzej Suski podczas Mszy św. sprawowanej w toruńskiej katedrze. W Eucharystii z obrzędem posypania głów popiołem uczestniczyli kapłani, seminarzyści, osoby konsekrowane oraz licznie zgromadzeni wierni świeccy.

Biskup Suski podkreślił, że czas Wielkiego Postu jest czasem przygotowania do radości zmartwychwstania. Trzeba jednak, by ten czas przeżywany był intensywnie i aktywnie, ponieważ chodzi w nim o przemianę serca i nawrócenie. - Posypanie głów popiołem przypomina nam nie tylko o przemijalności naszego doczesnego życia, ale nade wszystko jest wezwaniem do nawrócenia, a więc odwrócenia się od zła i skierowania się ku Bogu, który jest miłością – podkreślał bp Suski. Wskazał, że w tym biegu ku zmartwychwstaniu pomagają nam trzy filary Wielkiego Postu: post, modlitwa i jałmużna, czyli czyny miłosierdzia.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji toruńskiej bp Józef Szamocki. Zaznaczył, że w czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani przez Boga do praktykowania miłosierdzia. – Trzeba uczynić miłosierdzie stylem swojego życia – mówił hierarcha. Bp Szamocki nawiązując do nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka wskazał na wciąż aktualny temat miłosierdzia bez którego nic nie możemy uczynić, a świat nie może istnieć. Zachęcił wiernych do praktykowania uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Podkreślił, że Chrystus czyniący miłosierdzie nie ulegał pokusie miłości własnej, nie chciał, by obwołano Go królem, zawsze wskazywał na chwałę Ojca i nigdy nie szukał własnej chwały. - Czas Wielkiego Postu niech będzie czasem wypełnionym miłością do Boga i bliźniego, czasem prawdziwej odnowy – mówił bp Szamocki. - Czynić miłosierdzie, modlić się za innych, przebaczać, oto nasza droga, która prowadzi do Chrystusa i daje zbawienie – dodał hierarcha.

Podczas Mszy św. modlono się za nagle zmarłego ks. Jacka Kwiatkowskiego, proboszcza z Łążyna, który odszedł do Domu Ojca w 48 roku życia i 22 roku kapłaństwa.

W Środę Popielcową papież Franciszek posłał na cały świat Misjonarzy Miłosierdzia. Diecezja toruńska ma dwóch misjonarzy. Są nimi ks. prałat Roman Sadowski, egzorcysta i spowiednik alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz o. Maciej Ziębiec, redemptorysta, duszpasterz akademicki.

xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: Katolicki Toruń i SAI
GALERIA ZDJĘĆ
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. Katolicki Toruń
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
fot. SAI
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.