Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dla małżeństwa i rodziny

2016-02-12
Fot. Wiesław Ochotny
Pod patronatem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ukończona została wielomiesięczna praca zespołu świeckich animatorów i współpracowników duszpasterstwa rodzin, nad opracowaniem nowego autorskiego programu przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

Przygotowanie do małżeństwa
W naszej diecezji funkcjonuje kilka form tak zwanej katechizacji przedmałżeńskiej. W programie diecezjalnym proponuje się parom narzeczeńskim 8 spotkań o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez małżeństwa w obecności kapłana. Każde spotkanie rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem w temat a następnie pracą nad określonymi zadaniami w parach narzeczeńskich. Ten sposób realizowane zajęcia mają w większym stopniu pomóc narzeczonym poznać przyszłego współmałżonka oraz zrozumieć zadania związane z realizacją powołania małżeńskiego. Na zakończenie cyklu spotkań każda para otrzyma stosowne zaświadczenie. Pierwsze spotkania w tej formule będą prowadzone w parafii pw. św. Mikołaja Bp. w Papowie Toruńskim w dekanacie chełmżyńskim. Rozpoczęcie w sobotę 20 lutego o godz. 18. w domu parafialnym.

Studium życia rodzinnego
Wydział Duszpasterstwa Rodzin organizuje także dwusemestralne Studium Życia Rodzinnego. W sobotę 27 lutego o godz. 8.30 w Brodnickim Centrum Caritas ul. Gajdy 3 zainaugurowane zostaną zajęcia dla słuchaczy rejonu brodnickiego. Zaproszenie kierowane jest do osób świeckich przede wszystkim z dekanatów: Brodnickiego, Działdowskiego, Golubskiego, Górznieńskiego, Kurzętnickiego, Lidzbarskiego, Lubawskiego, Nowomiejskiego i Rybnieńskiego. 
          
Zadaniem studium jest edukacja i przysposobienie kandydatów do roli doradców życia rodzinnego, którzy w przyszłości posługiwać będą w parafialnych i dekanalnych poradniach rodzinnych, czynnie uczestniczyć w prowadzeniu cyklu 8 spotkań dla narzeczonych oraz towarzyszyć małżonkom poprzez poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do małżonków ze stażem 5-30 lat, zaangażowanych w życie Kościoła, posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów personalnych, a także do osób z wykształceniem medycznym bądź pedagogicznym. Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w soboty, 1-2 razy w miesiącu w godz. 8.30 do 15.00, z przerwą wakacyjną, do grudnia bieżącego roku. Ukończenie studium zostanie poświadczone dyplomem uprawniającym do pracy w parafialnej bądź dekanalnej poradni rodzinnej.

Zajęcia w studium są bezpłatne. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: duszpasterstwo.rodzin.torun@gmail.com . Osoba do kontaktu w sprawie Studium Życia Rodzinnego: Bożena Szwechowicz, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego, tel. 609 177 561; e-mail : poradnictwo.diecezja.torun@gmail.com .

ks. dr Jarosław Ciechanowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.