Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja książek o Vaticanum II

2016-03-04
8 marca o godz. 17.00 w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Łazienna 22, odbędzie się prezentacja i promocja książek poświęconych SOBOROWI WATYKAŃSKIEMU II.

Zaprezentowane zostaną dwie publikacje. Pierwsza to praca zbiorowa pod redakcją Michała Białkowskiego: „«Radość i nadzieja, smutek i trwoga…». Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza”. Przedmowę do publikacji napisał J. E. Ksiądz Biskup Andrzej Suski, Biskup Diecezjalny Toruński. Książka składa się z trzech części i zawiera dziesięć artykułów, w których analizie poddano najważniejsze dokumenty Vaticanum II, dialog ekumeniczny i międzyreligijny, zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe charakterystyczne dla epoki XXI Soboru Powszechnego. Autorami tekstów są znani naukowcy: ks. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ks. Robert Skrzypczak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), ks. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), ks. Krzysztof Krzemiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ks. Stanisław Adamiak (Uniwersytet Warszawski), Natalia Jackowska (Instytut Zachodni), Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Krzysztof Strzałka (Uniwersytet Jagielloński), Michał Białkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).

Druga publikacja, to monografia Michała Białkowskiego: „Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice”. Autor – historyk i politolog – w pasjonujący sposób omawia genezę i historię Soboru, jego wymiar lokalny (związany z osobą biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego), troskę kolejnych papieży czasów posoborowych o zachowanie i przekazanie autentycznego nauczania Vaticanum II oraz współczesną sytuację Kościoła w okresie pontyfikatu papieża Franciszka.

Patronat medialny nad książką objął jezuicki portal informacyjno-społecznościowy DEON.pl.

Spotkanie poprowadzi teolog, dziennikarz i publicysta o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ.

Głównym organizatorem prezentacji i promocji jest Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu.   
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.