Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie z misjonarzem miłosierdzia

2016-03-08
27 lutego w toruńskim Centrum Dialogu Społecznego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Odważ się na miłosierdzie” zorganizowane przez „Głos z Torunia”. Gościem był Misjonarz Miłosierdzia o. Maciej Ziębiec CSsR.

O. Ziębiec przypomniał, że ekskomunika, czyli wykluczenie z Kościoła, pozbawia osobę nią obłożoną prawa uczestniczenia w życiu religijnym. To efekt przestępstwa wobec porządku i nauki Kościoła – tak ciężkiego, tak oddalającego od wspólnoty wierzących w Chrystusa, że dana osoba nie może już być uznawania za jej członka. Kara ta nie ma charakteru definitywnego. Rozróżnia się ekskomunikę ferendae sententiae, nałożoną przez biskupa ordynariusza po przeprowadzonym procesie kanonicznym oraz ekskomunikę latae sententiae, czyli wiążącą z mocy samego prawa, następującą automatycznie po dokonaniu czynu.

Ten drugi rodzaj ekskomuniki grozi w dwunastu przypadkach. Są to: profanacja Najświętszego Sakramentu, użycie siły fizycznej wobec papieża, rozgrzeszenie przez kapłana wspólnika w grzechu nieczystości, udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża, naruszenie tajemnicy konklawe przez personel pomocniczy, symonia i zmowa elektorów przy wyborze papieża, naruszenie tajemnicy spowiedzi, usiłowanie udzielenia sakramentu święceń kobiecie i przyjęcie ich przez kobietę, przeprowadzenie i dobrowolne poddanie się aborcji, apostazja, herezja i schizma. W pierwszych ośmiu przypadkach z kary kościelnej może uwolnić tylko Stolica Apostolska. W ostatnich czterech od kary uwolnić może również uwolnić biskup ordynariusz lub upoważnieni kapłani.

Posługa misjonarzy miłosierdzia została opisana w bulli „Misericordiae Vultus”, ustanawiającej Rok Miłosierdzia. W myśl jej wskazań szczególnym zadaniem misjonarzy jest głoszenie miłosierdzia Bożego oraz spowiadanie. Na mocy papieskiego przywileju mają oni też prawo do rozgrzeszania z czterech przypadków grzechów zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej: profanacji Najświętszego Sakramentu, użycia siły fizycznej wobec papieża, rozgrzeszenia przez kapłana wspólnika w grzechu nieczystości oraz naruszenia tajemnicy spowiedzi.

O. Maciej mocno uwydatnił duchowy wymiar tajemnicy miłosierdzia. – Zostałem posłany, aby w imieniu Boga okazywać miłosierdzie, ale nie wolno mi zapominać, że przede wszystkim sam go potrzebuję – podkreślił. – Nie pomogę innym w dostąpieniu łaski miłosierdzia, jeśli sam wcześniej nie stanę w prawdzie o swojej słabości, jeśli nie doświadczę miłosierdzia od Boga, który przebacza mi moje grzechy. Czuję się posłany do tych, którzy popełnili tak ciężkie grzechy, że stracili wiarę w to, iż mogą im one zostać odpuszczone, i w związku z tym nie podejmują już żadnych wysiłków duchowych. Dodał też, że nic nie prześwietla tak dogłębnie wnętrza człowieka, jak Boże miłosierdzie. – Tego właśnie najbardziej my sami potrzebujemy od Pana Boga, a nasi bliźni, szczególnie najbliżsi – od nas. Gdy się pogubię, upadnę, Bóg zawsze mnie poszukuje, zabiega o mnie. On nigdy się ode mnie nie odwraca, zawsze czeka na moje nawrócenie, zawsze jest gotów mi przebaczyć. Nie może zatem tak być, że On mi przebacza najcięższe upadki, a ja nie potrafię wybaczyć komuś, że stłukł szklankę…

Tomasz Strużanowski


W diecezji toruńskiej mandat papieski na Misjonarza Miłosierdzia otrzymali: ks. prał. Roman Sadowski, Toruń, pl. ks. S.W. Frelichowskiego 1, tel. (56) 658-46-05 oraz o. Maciej Ziębiec CSsR, Toruń, ul. Św. Józefa 23/35, tel. (56) 654-47-62, kom. 512-426-636

Podczas spotkań z cyklu „Odważ się na miłosierdzie” rozważane będą uczynki miłosierdzia względem duszy. Kolejne spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godz. 15. przy ul. Łaziennej 22 w Toruniu. W programie Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz konferencja „Grzeszących upominać”, którą wygłosi michalita ks. Czesław Kustra, wieloletni egzorcysta.
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.