Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ekstremalna Droga Krzyżowa

2016-03-12
Ekstremalna Droga Krzyżowa, jako formuła nabożeństwa organizowanego nocą na długim dystansie została zaproponowana przez ks. Jacka Stryczka - twórcę projektu "Szlachetna Paczka". Toruńska Ekstremalna Droga Krzyżowa, rozpocznie się w piątek, 18 marca, o godz. 21.00 w Kościele pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach.

Ekstremalna Droga Krzyżowa ma za cel swoiste wejście w doświadczenie śmierci Jezusa (której biblijnym symbolem jest noc), by jak najlepiej przygotować się na przyjęcie życia, które otrzymujemy dzięki zmartwychwstaniu. Kiedy Jezus szedł swoją Drogą Krzyżową to nie mógł liczyć na zbytni komfort. Idąc TEDK chcemy też - choć w części - doświadczyć jego (komfortu) braku, żeby tym samym bardziej współodczuwać z Jezusem, a także z braćmi i siostrami idącymi obok. Zatrzymując się przy kolejnych stacjach będziemy wspólnie odczytywać rozważania przygotowane przez Siostrę Izabelę ze zgormadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Nie proponujemy żadnej nowej duchowości, ale po prostu mamy nadzieję, że ta wyjątkowa Droga Krzyżowa stanie się okazją, żeby przez trudy marszu, może ból (stóp - na przykład), sięgnąć wyżej ponad to, co widzialne i na nowo zachwycić się naszą wiarą.

ORGANIZATOR. Organizatorem II Toruńskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra, zaś całości patronuje Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. 

KIEDY I GDZIE. Nasza II TEDK rozpocznie się w piątek, 18 marca, o godzinie 21.00, w kościele św. Antoniego na Wrzosach (Toruń). W drogę wyprawi nas Dziekan Wydziału Teologicznego UMK, ks. Prof. Dariusz Kotecki. Będziemy szli w małych grupach (po ok. 10-20 osób), trasą, która liczy nieco ponad 40 km (40,7). 

BEZPIECZEŃSTWO. Ponieważ będziemy szli nocą musimy zatroszczyć się o względy bezpieczeństwa. Organizatorzy zadbali o stosowne pakiety odblaskowe dla 300 uczestników. Wraz z pakietem uczestnicy otrzymają książeczki z rozważaniami na tegoroczną TEDK (koszt pakietu: 5 zł | przed wyjściem wystawimy puszkę, do której będzie można złożyć ofiarę na rzecz organizacji przedsięwzięcia | głównym sponsorem Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra).

ZASADY. 
* Idziemy w ciszy. Przystajemy w miejscach wyznaczonych na kolejne stacje. Tam każdy sam, bądź jedna osoba z grupy odczytuje rozważania przewidziane na daną stację.

* Marsz będzie trwał około 8 godzin. Trzeba zadbać o stosowny prowiant, strój i obuwie, a także widoczność na drodze. Obok wspomnianych wyżej opasek odblaskowych warto mieć ze sobą latarkę.

* W TEDK mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, jeśli znajdują się pod opieką rodziców / opiekunów prawnych.

* Zapisy przyjmujemy przez panel umieszczony na stronie Wydziału Teologicznego www.teologia.umk.pl, przez strone Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra www.dogwiazd.pl oraz przez stronę ks. Dariusza Iwańskiego www.nagid.pl
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.