Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w katedrze toruńskiej

2016-04-04
Fot. Mateusz Bartkowski - SAI
„Nie możemy się zgodzić na zdradę Boga, na zdradę życia, które objawiło się w Chrystusie. Nawet jeśli za tę wierność będziemy prześladowani” – powiedział bp Józef Szamocki w toruńskiej katedrze Świętych Janów, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas obchodów 24. rocznicy powstania diecezji toruńskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki. - Chcemy prosić o potrzebne łaski dla Biskupa Andrzeja oraz mieszkańców naszej diecezji i dziękować Bogu za to, że czyni z nas jedną wielką rodzinę – podkreślił we wstępie bp Szamocki.

Zaznaczył, że dzisiejszy dzień to dzień życia, dlatego zawierzamy Bogu bogatemu w miłosierdzie dzieci poczęte, chorych i cierpiących oraz osoby starsze. Bp Szamocki zaznaczył, że życie ludzkie, na każdym etapie swego rozwoju, potrzebuje naszego zaangażowania. Ono jest święte, więc należy otoczyć je troską.

W homilii bp Szamocki powiedział, że każde powołanie, zwłaszcza powołanie do życia, ma swoją historię i rozwija się w tajemnicy miłosierdzia Bożego. - Miłosierdzie objawia się najbardziej w trosce o życie drugiego człowieka – mówił hierarcha.

Wskazał, że każde powołanie jest zakorzenione w odwiecznych planach Bożych. Jest ono czasem burzliwe, gwałtowne. Czasem jest łagodnym głosem, ale dojrzewa w niesprzyjających warunkach, ale bez względu na to, każde powołanie jest zakorzenione w miłosiernej miłości Boga. - Początek naszego życia ukryty jest w Bogu, dlatego to życie jest święte, ma swoją godność i niezbywalną wartość – dodał bp Szamocki.

Hierarcha zaznaczył, że troska Kościoła o życie zderza się dzisiaj ze światem, który odrzuca Boga. - Świat, który odrzuca Boga, odrzuca życie, a wraz z życiem odrzuca człowieka – mówił bp Szamocki. Dzisiejszy świat nienawidzi ludzi Kościoła, bo bronią świętości życia. - Gdybyśmy pochwalali aborcję, manipulacje genetyczne, in vitro, związki homoseksualne to świat by nas kochał. Odrzucilibyśmy jednak tym samym Boże miłosierdzie, które ujawnia się wszędzie tam, gdzie jest życie – podkreślił hierarcha.

- W swoich różnych powołaniach nie możemy się zgodzić na zdradę Boga, na zdradę życia, które objawiło się w Chrystusie jako miłosierdzie. Nawet jeśli za tę wierność będziemy prześladowani – dodał bp Szamocki. Wskazując na Maryję, z wiarą przyjmującą Boże życie zaznaczył, że jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy wezwani do naśladowania Jej w trosce o jego życie ukryte w naszych braciach i siostrach. - Razem z Maryją chcemy mówić życiu tak i troszczyć się o życie, tak, jak byśmy troszczyli się o samego Jezusa – mówił.

Bp Szamocki nawiązując do powołania do istnienia diecezji toruńskiej przez św. Jana Pawła II powiedział, że nie bez przyczyny papież powołał do życia nową diecezję w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. - Jesteśmy wezwani do troski o życie i obrony jego godności i świętości – zaznaczył bp Szamocki. Słowa archanioła Gabriela skierowane do Maryi: ”Nie klękaj się” są skierowane także do nas. - Nie lękajmy się stanąć po stronie dobra, jakim jest życie, każde życie – podkreślił.

W obchodach uczestniczyli licznie kapłani, seminarzyści, siostry zakonne oraz wierni świeccy. Obecny był także prezydent Torunia Michał Zaleski.

Diecezja Toruńska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, która reorganizowała struktury Kościoła w Polsce. Nowo powstała diecezja położona między rzekami Wisłą i Drwęcą obejmuje swoimi granicami pierwotne terytorium dawnej Diecezji Chełmińskiej oraz dekanat na lewym brzegu Wisły z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Obszar obejmujący 5.427 km2 zamieszkuje ponad 600 tys. osób.

xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Mateusz Bartkowski - SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.