Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji

2016-04-11
Szkoła Nowej Ewangelizacji w diecezji toruńskiej ma już 20 lat.

„Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: (...) Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy (…) I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu»". Oto fragmenty Liturgii Słowa, którymi Pan Bóg w szczególny sposób zaznaczył swą obecność na Jubileuszowej Eucharystii sprawowanej 2 kwietnia z okazji 20. urodzin Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej Świętego Jana Umiłowanego Ucznia. 

Urodzinową Mszę św. w Kaplicy Szkolnej w parafii pw. św. Józefa w Toruniu koncelebrowali: o. Jacek Dubel CSsR, inicjator powstania Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji i jej wieloletni dyrektor, o. Wojciech Zagrodzki CSsR, proboszcz miejsca oraz ks. dr Andrzej Kowalski, ojciec duchowny WSD w Toruniu, aktualnie pełniący obowiązki dyrektora SNE.

Odpowiedzialna za działalność SNE Wspólnota „Pieśń Nowa” z parafii oo. Redemptorystów, po Mszy św. i słodkim „co nieco”, zaproponowała gościom aktywności w duchu metodologii SNE. W radości i poczuciu wspólnoty, w twórczym zaangażowaniu ciał, umysłów i poczucia humoru wielbiono Boga, wspominano początki i wypowiadano życzenia na przszłość. 

Szczególne świadectwa o SNE dali współtworzący szkołę klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i członkowie Wspólnoty Akademickiej „Bacówka”, a także ci, którzy są niejako „owocem” pracy ewangelizacyjnej toruńskiej szkoły, czyli m.in. SNE Diecezji Bydgoskiej oraz wspólnota wiernych z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu, która przybyła na urodziny ze swym proboszczem ks. dr. Witoldem Dorszem.

Więcej o Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej przeczytać można  TUTAJ

Agata Durka

Autor zdjęc: Joanna Powichrowska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.