Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dni Kultury Chrześcijańskiej

2007-01-16
Już po raz piętnasty w murach Brodnickiej Fary w niedzielę 26 listopada 2006 r. odbyła się inauguracja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Zaszczyt sprawowania uroczystej Mszy św. przypadł w udziale Jego Magnificencji Rektorowi WSD w Toruniu ks. dr Krzysztofowi Lewandowskiemu. W homilii Ksiądz Rektor nawiązał do słów: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” stanowiących motto tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Popołudniowy wykład „Czy agnostyk może być zbawiony”, wygłoszony przez ks. dr. hab. Jana Perszona- Dziekana Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu zgromadził wielu słuchaczy. Wieczorem z koncertem organowym przybył Michał Rakowski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i organista katedralny w Pelplinie. W jego wykonaniu usłyszeliśmy utwory Moritza Brosiga, preludium D. Buxtehude oraz wielkiego Jana Sebastina Bacha. Dla wszystkich sympatyków sztuki i zabytków Brodnickiej Fary gawędę połączoną z projekcją slajdów przygotował Marian Bizan. Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych pod opieką ks. Sławomira Witkowskiego przygotowała wieczór poezji śpiewanej. W trakcie Tygodnia Kultury chrześcijańskiej w Brodnickim Domu Kultury przygotowano dla dzieci i młodzieży konkurs recytatorski poezji (religijnej) i pieśni religijnej. Zgłosiło się wielu chętnych dlatego jury miało trudne zadanie z wytypowaniem najlepszych. Dla laureatów przygotowano wiele nagród, które w tym roku uroczyście wręczył ks. dr Andrzej Nowicki kanclerz Kurii Biskupiej w Toruniu. Radosnym akcentem kończącym Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy był owacyjnie przyjęty występ chóru Gospel Joy z Poznania.

ks. Wiesław Michalewicz

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.