Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Taizé

2016-04-24
Zapraszamy na 6. Spotkanie Młodych Taizé, które odbędzie się w dniach 26-29 maja 2016 r. Temat spotkania: „Miłosierni jak Ojciec” nawiązuje do Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Spotkanie organizowane jest przez toruńską wspólnotę „Słowo Życia” we współpracy z Diecezjalnym Centrum ŚDM Diecezji Toruńskiej. Będzie ono duchowym przygotowaniem w drodze do Krakowa.

 Organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych spotkań warsztatowych. Wśród nich:
 • spotkania z ludźmi pełniącymi dzieła miłosierdzia,
 • spotkania z osobami uratowanymi przez MIŁOŚĆ, wyrwanymi z niewoli grzechu i śmierci,
 • spotkanie z Wojciechem Kurzeją, jaworznickim pielgrzymem ze wspólnoty dla bezdomnych „Betlejem”, który pieszo przemierza świat
 • wystawa o ŚDM i spotkanie z ich wieloletnią wolontariuszką

Jednym z elementów spotkania będzie wyjazd na fireshow – niezwykłe widowisko przygotowane w ramach projektu „7 aniołów”.

Spotkanie w Grębocinie k./Torunia jest kolejnym krokiem pielgrzymki zaufania przez ziemię, wspieranej przez Wspólnotę z Taizé i duchowym postojem w drodze do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Wziąć udział w spotkaniu w Grębocinie koło Torunia, znaczy…
… przeżyć wspaniały weekend z chrześcijanami z całej Polski;
… modlić się razem z młodymi ludźmi śpiewem i w ciszy oraz dzielić się wiarą;
… doświadczyć gościnności rodzin Grębocina i okolic;
… doświadczyć obecność Boga w każdym człowieku;
… odkryć wspólnotę chrześcijan, wejść razem na drogę pokoju, ufności i nadziei między ludźmi.

Dzięki modlitwie z innymi jesteśmy bliżej Boga. Dzięki otwartości i gościnności przekraczamy bariery dzielące nas uprzedzenia i różnice, możemy się przyjąć wzajemnie i obdarować.

Koszt udziału w spotkaniu to 65 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja.
Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.spotkaniegrebocin.pl


Ks. Paweł Borowski
Koordynator Spotkania Młodych Taizé

Ks. Artur Szymczyk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
Diecezjalne Biuro ŚDM w Toruniu
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.