Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Witaj gwiazdko złota

2007-01-25
fot. Wigilia w oratorium
I ta gwiazdka przybyła i zaświeciła nad kościołem na toruńskich Rybakach, gdzie dzieci z Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza 19 grudnia obchodziły wigilię Bożego Narodzenia. Sala Jana Pawła II zgromadziła ok. 120 dzieci oraz licznie przybyłych gości.
Zaszczycił nas swoją obecnością Pasterz Diecezji – Biskup Andrzej Suski, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski, delegat Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego, Hanna Moczyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Hanna Miller – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu, Anna Kłobukowska – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu. Obok znakomitych gości i sponsorów przy honorowym stole zasiedli gospodarz parafii św. Michała Archanioła – ks. Piotr Bieniek, Dyrektor Oratorium, przyjaciele i opiekunowie naszej placówki wychowawczo-opiekuńczej, współbracia kapłani i siostry zakonne, dzieci, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy Oratorium, którzy na co dzień poświęcają się bezpośredniej pracy z dziećmi.


Ks. Krzysztof Winiarski odczytał fragment Ewangelii według św. Łukasza i powitał przybyłych. Harcerze przynieśli do naszego Oratorium ogień betlejemski. W dalszej części nastąpił bardzo uroczysty moment-wszyscy przełamali się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie wielu łask Bożej Dzieciny, dobrego, głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Tu wobec Jezusa wszyscy byli równi –dziecko składało życzenia nauczycielowi, biznesmen – biskupowi, siedmioletnia Asia dzieliła się opłatkiem z prezydentem. A wszystko to działo się w przepięknie udekorowanej sali, przy choince i żłobku, pod girlandami i stroikami, na tle mrugających gwiazdek. Wystrój sali i wyborny smak wigilijnych potraw to zasługa dorosłych i dzieci, które pod kierunkiem opiekunek pracowały, aby ta uroczystość wypadła jak najlepiej. Pracowały dla Boga, dla drugich i dla siebie – a więc realizowały to, co głosił patron Oratorium bł. ks. Bronisław Markiewicz.

Dzieci oczekiwały na przybycie św. Mikołaja. Każdy uczestnik spotkania, mały i duży, otrzymał podarek. Radość była wielka. Spotkanie umilały śpiewane kolędy i występy taneczno-wokalne zespołu „Michałki”, z Oratorium. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ ks. Rafała Szwajcy, który przy pomocy harcerzy i dzieci z Oratorium śpiewał góralskie przyśpiewki i kolędy. Swój występ zakończył wygłoszeniem gwarą żywiecką życzeń dla wszystkich zebranych gości.

Sądzę, że tego wieczora stanowiliśmy wszyscy naprawdę jedną wielką oratoryjną rodzinę, która gości w naszym drugim, oratoryjnym domu. Adoracja Bożej Dzieciny przybliżyła radość nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

To był przepiękny, głęboko przeżyty i radosny wigilijny wieczór, po którym wszyscy z radością w sercach biegli do domów podzielić się z rodziną przeżyciami i oczekiwać na Święta Bożego Narodzenia. Gloria in excelis Deo!

Ks. Krzysztof Winiarski
Dyrektor Oratorium

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.