Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto szkoły w Działdowie

2016-06-08
Foto-Video Krępeć
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie obchodził święto szkoły połączone z jubileuszem XX-lecia II Liceum Ogólnokształcącego.

Święto szkoły w Działdowie tradycyjnie obchodzone jest w okolicach dnia urodzin jej świętego patrona Jana Pawła II. W tym roku przypadło ono 23 maja.

Wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami w uroczystości wzięli udział goście: biskup toruński Andrzej Suski, bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej, ks. kan. Stanisław Kadziński – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, kapłani uczący obecnie w szkole, czyli ks. Krzysztof Rynkowski i ks. Bartosz Fiałkowski, kapłani dekanatu działdowskiego i związani ze społecznością szkolną. Obecni byli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych:  minister Zbigniew Babalski, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, kurator warmińsko-mazurski Krzysztof Nowacki, starosta działdowski Marian Janicki, burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński, wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński. Radość tego ważnego wydarzenia dzielili także samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, wójtowie i wiele innych osób wpisując się w grono tworzące Rodzinę Szkoły Jana Pawła II w Działdowie.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. w intencji uczniów i pracowników szkoły w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Suski, a słowo Boże wygłosił bp Marek Solarczyk, który nawiązał do swojego codziennego życia, do osoby św. Jana Pawła II i jego Listu do Młodych.

Po Mszy św. wszyscy udali się na drugą część spotkania, by w murach jubilatki uczestniczyć w uroczystej gali. Zgromadzonych gości przywitał dyrektor szkoły mgr Wiesław Smereczyński. Później przyszedł czas na życzenia, gratulacje i podziękowania.

Ten ważny dzień uświetniły pokazy i występy wokalne oraz taneczne uczniów i nauczycieli. Był to dobry moment, by pokazać, że pokolenie młodszych i starszych może ze sobą dobrze współpracować, wspierać się, ale i przeżywać radość. Podczas spotkania w szkole wyróżniający się nauczyciele i pracownicy otrzymali nagrody i podziękowania z rąk burmistrza Grzegorza Mrowińskiego i dyrektora szkoły Wiesława Smereczyńskiego.

Po uroczystości goście mogli obejrzeć wystawę obrazującą historię i życie szkoły
oraz prace uzdolnionych uczniów. Dopełnieniem jubileuszowego świętowania było udzielenie sakramentu bierzmowania przez bp. Andrzeja Suskiego młodzieży w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie.
Bożena Olewińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.