Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja toruńska ma czterech nowych diakonów

2016-06-12
Fot. Mateusz Bartkowski - SAI
- Macie być sługami miłosierdzia – mówił bp Józef Szamocki do nowo wyświęconych diakonów w toruńskiej katedrze. W Mszy św. z udzieleniem sakramentu święceń uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów oraz licznie zgromadzeni wierni świeccy.

12 czerwca bp Józef Szamocki przewodniczył Mszy św. podczas, której udzielił święceń diakonatu 4 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Uroczystość zgromadziła kilkudziesięciu kapłanów oraz licznie przybyłych wiernych świeckich, zwłaszcza z parafii rodzinnych nowych diakonów.

W homilii bp Szamocki podkreślił, że diakon zostaje posłany, by być sługą miłosierdzia. Hierarcha zaznaczył, że każdy człowiek doświadcza słabości, z którą nie może sobie sam poradzić. Nikt nie jest doskonały, dlatego trzeba uważać, by nie wpaść w pułapkę pychy. - Złudnym jest myślenie, że gdyby wszyscy byli tacy jak ja, żyło by się nam dużo lepiej – mówił bp Szamocki. Podkreślił, że tak myślał o sobie król Dawid i Szymon faryzeusz z niedzielnej Ewangelii. Ci, którzy zostali wybrani i posłani, by służyć ludowi zostali zaślepieni swoim wybraństwem i zapomnieli, że mają być sługami, a stają się sędziami i niszczą innych. Trzeba nieustannie pilnować swego serca. - Diakoni są postawieni obok kapłanów, by służyć miłości. Nie po to, by lud oskarżać, ale by pomagać ludowi realizować chrześcijańskie posłannictwo miłości – mówił biskup Józef.

- Kościół patrzy dziś na was z wielką nadzieją, by ludzi słabi i grzeszni odkrywali w swoim życiu miłosierną miłość Boga – mówił do nowych diakonów bp Szamocki. To zadanie może zostać zrealizowany tylko wówczas, gdy diakoni, sami jako słudzy, będą uznawać swoją słabość i czerpać ze źródła miłosierdzia. Ten, kto sam będzie przyjmował przebaczenie, korzystał z regularnej spowiedzi i kierownictwa duchowego będzie stawał się sługą miłosierdzia, a nie sędzią wymierzającym karę.

Bp Szamocki zaznaczył, że złudną logikę myślenia należy odrzucić i przyjąć nową, która otwiera na drugiego, a nie zamyka nas we własnym świecie egoizmu. - Zamiast mówić: gdyby wszyscy byli tacy jak ja, świat byłby lepszy. Należy mówić: świat byłby piękniejszy, gdyby wszyscy żyli przebaczeniem – mówił bp Józef. To jest zadanie dla nowych diakonów i dla każdego z nas. Żyć przebaczeniem i być sługą miłosierdzia.

Po homilii czterech kandydatów złożyło przyrzeczenia i wyraziło chęć przyjęcia święceń. Następnie po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych hierarcha nałożył ręce na kandydatów i odmówił modlitwę konsekracyjną. Od tej chwili diecezja toruńska wzbogaciła się o czterech nowych diakonów, którzy przyjęli z rąk bpa Szamockiego księgę Ewangelii i zostali wezwani do głoszenia Słowa Bożego i życia według niego. Następnie nowi diakonii po raz pierwszy posługiwali biskupowi przy ołtarzu eucharystycznym.

Na zakończenie Liturgii bp Szamocki wręczył diakonom dokumenty potwierdzające przyjęcie święceń oraz pierwsze dekrety na parafie, gdzie przez najbliższy rok będą posługiwać.

Nowo wyświęceni diakoni to:

1. dk. Mateusz CHUDZIŃSKI z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach; skierowany do parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu.

2. dk. Janusz GROSANC z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie; skierowany do parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu.

3. dk. Paweł MALINOWSKI z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu; skierowany do parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu.

4. dk. Mateusz NADZIEJA z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu; skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

xpb/Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.