Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pomnik Sybiraków w Toruniu

2016-06-14
Przecięcie wstęgi /Fot. Helena Maniakowska/
10 czerwca w Toruniu odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika upamiętniającego zesłania Polaków na Sybir.

Poświęcenie pomnika poprzedziła Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla. Przybyłych  Sybiraków, reprezentantów władz miasta, młodzież i wychowawców VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru wraz z pocztami sztandarowymi, reprezentantów wojska i policji, powitał proboszcz miejsca ks. prał. Andrzej Nowicki.  Mszę św. celebrował bp Józef Szamocki przy współudziale proboszcza ks. prał. A. Nowickiego, ks. prał. Józefa Nowakowskiego kapelana Związku Sybiraków Oddziału Toruńskiego i ks. prał. Stanisława Majewskiego proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny Kowalskiej.

Po Mszy św. na placu przed pomnikiem zebrali się wszyscy uczestnicy uroczystości z bp. Józefem Szamockim, prezydentem Torunia Michałem Zaleskim, reprezentantami władz miasta Torunia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przybył także ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia oraz przedstawiciele Straży Miejskiej i policji oraz kompani honorowej Wojska Polskiego. Po Hymnie państwowym słowa powitania wygłosił dyrektor Zespołu Szkół nr 1 mgr Zbigniew Matuszewicz. Następnie odsłonięto i poświęcono pomnik.

Po przecięciu wstęgi odśpiewano Hymn Sybiraków i przemówienie wygłosił prezes Związku Sybiraków Oddziału Toruńskiego Jan Myrcha. Powiedział, że „wartością dnia codziennego Sybiraków jest nieść przesłanie umiłowania pokoju, przebaczenia i zgody”. Prezes podkreślił zasługi wielu osób, które przyczyniły się do powstania pomnika – m.in. Zofii Kalisz - honorowego prezesa Oddziału Toruńskiego, oraz członków Związku Sybiraków działających  przy wsparciu ze strony władz miasta Torunia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonany z granitu strzegomskiego monument to prostopadłościan o wymiarach: długość 120 cm, szerokość 30 cm, wysokość 240 cm. Jego powierzchnia ma dwie części. Górna, polerowana, symbolizuje Rzeczpospolitą – Ojczyznę. Pięć otworów znajdujących się w niej to symbol pustki powstałej w społeczeństwie polskim po dokonaniu pięciu deportacji Polaków w czasie II wojny światowej. Nawiązywać one też mogą do pustych otworów po oknach i drzwiach, które niejednokrotnie oprawcy wyrywali z domów wywożonych rodzin. Prosta linia oddzielająca górną, gładką część od dolnej – chropowatej, fakturalnej powierzchni to horyzont, za którym, daleko, znajduje się utracony dom rodzinny. Dolna część pomnika o szorstkiej fakturze symbolizuje ZSRR - kraj zesłania, miejsce obce, nieprzyjazne Zesłańcom. Jak w odbiciu lustrzanym względem otworów z górnej części pomnika znajdują się tu prostokątne kamienne płytki z datami deportacji. To jakby wtłoczone w trudne, surowe warunki pięć grup Polaków-Zesłańców oderwanych od kraju, oddzielonych od siebie, pozostawionych samym sobie. U podnóża pomnika znajduje się mała tabliczka z napisem "Zesłańcy Sybiru".

Helena Maniakowska

Galeria zdjęć znajduje się na stronie torun.pl
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.