Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja toruńska ma ośmiu nowych kapłanów

2016-06-18
Fot. SAI
- Jesteście posłani, by być narzędziami pokoju - powiedział bp Andrzej Suski do ośmiu nowych prezbiterów, którzy 18 czerwca w toruńskiej katedrze przyjęli święcenia kapłańskie. W Mszy św. z u dzieleniem sakramentu święceń uczestniczyło ponad stu kapłanów, siostry zakonne i licznie zgromadzeni wierni świeccy.

Mszy św. w katedrze toruńskiej przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski, który podkreślił, że tegoroczne święcenia są jubileuszowe. - Po raz 25 ta świątynia jest świadkiem narodzin nowych kapłanów – mówił bp Suski. Pasterz diecezji wskazał, że dzień święceń kapłańskich jest wielkim świętem Kościoła, ponieważ bez kapłaństwa nie byłoby Eucharystii, w której zawiera się całe dobro duchowe Kościoła.

W homilii bp Suski podkreślił, że ci, których Chrystus wybiera na swoich kapłanów mają udział w darze pokoju, który On przynosi całemu światu. Mają nie tylko z tego daru czerpać, a stawać się tymi, którzy ten dar pokoju zaniosą każdemu człowiekowi, do którego Chrystus ich pośle. - Od dziś nie będziecie działać we własnym imieniu, ale w imieniu Chrystusa, który was wybrał, i który was posyła – mówił bp Suski.

Nawiązując do obrzędu namaszczenia dłoni nowych kapłanów bp Suski podkreślił, że namaszcza się te dłonie, by składały ofiarę. Tę ofiarę kapłan ma składać najpierw z samego siebie. - Kapłan ma się ofiarować Panu, ma być do Jego dyspozycji, a raz ofiarowany nie może się wycofać. Daru się przecież nie odbiera. Kapłan składa ofiarę swego życia razem z Chrystusem, a przecież On złożył ofiarę na ołtarzu krzyża i z tą ofiarą posyła swoich kapłanów – mówił. Bp Suski wspominał kapłanów, którzy oddali swoje życie i nie cofnęli się przed złożeniem tej ofiary, lecz mężnie poszli na swoje Kalwarie. Kapłan jest w stanie to uczynić, ponieważ nie jest sam, a jego siła wypływa ze zjednoczenia z Chrystusem, który udziela potrzebnych darów. - Chrystus udziela swoich darów nie dla samego kapłana, ale dla ludu do którego zostaje posłany; nie dla jego wygody, ale by przynosił owoc; udziela swego daru, by kapłan szedł do wszystkich, do dzieci, młodzieży, dorosłych, chorych, przyjaciół i nieprzyjaciół – podkreślał hierarcha.

Po homilii rozpoczął się obrzęd święceń. Diakoni złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi. Następnie wierni modlili się za przyszłych kapłanów litanią do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci do święceń leżeli krzyżem.

Po odśpiewaniu litanii rozpoczął się obrzęd konsekracji. Bp Suski w milczeniu nałożył ręce na głowy diakonów, a po nim uczynili to wszyscy obecni kapłani. Po włożeniu rąk biskup toruński odmówił modlitwę konsekracyjną. Od tego momentu diecezja ma 8 nowych kapłanów. Na znak włączenia w Chrystusowe kapłaństwo ich dłonie zostały namaszczone olejem Krzyżma św. Neoprezbiterzy otrzymali także ornaty oraz dary ofiarne, które dzięki ich posłudze będą stawać się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Po zakończeniu Eucharystii neoprezbiterzy z rodzicami i proboszczami udali się do Wyższego Seminarium Duchownego na uroczysty obiad.

Po obiedzie, w kaplicy seminaryjnej, neoprezbiterzy z rąk bp. Suskiego otrzymali dekrety posyłające ich do pracy duszpasterskiej w parafiach diecezji toruńskiej. Zwieńczeniem dnia święceń było udzielenie przez nowych kapłanów błogosławieństwa kapłanom, siostrom zakonnym i osobom świeckim posługującym w seminarium oraz klerykom, którzy towarzyszyli im na drodze wzrastania w powołaniu przez lata seminaryjnej formacji.

Nowo wyświęceni prezbiterzy to:

ks. Bartosz Adamski z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu, skierowany do parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Lidzbarku Welskim;

ks. Krzysztof Kownacki z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu, skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie;

ks. Kamil Kurt z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, skierowany do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu;

ks. Robert Narodzonek z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Jastrzębiu, skierowany do parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Biskupim;

ks. Marek Stacherski z parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, skierowany do parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży;

ks. Marcin Szlesiński z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach, skierowany do parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Działdowie;

ks. Piotr Śliwiński z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku, skierowany do parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu;

ks. Jacek Wieczorek z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach, skierowany do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie.

xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.