Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust w Lipach

2016-07-04
Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył uroczystościom odpustowym w Lubawie i Lipach

W dniach 1 i 2 lipca do Lubawy i pobliskich Lip licznie wierni, by wziąć udział w dwudniowym odpuście ku czci Najświętszej Maryi Panny. W tym roku uroczystości maryjne połączono z obchodami jubileuszu 800-lecia chrztu miasta i Ziemi Lubawskiej.
 
Tradycyjnie pierwszego dnia z sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie wyruszyła procesja, której celem była kaplica Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipach, gdzie sprawowano Mszę św. pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Koncelebransami byli bp Andrzej Suski oraz liczni kapłani z diecezji.
 
W homilii kard. Nycz wyraził uznanie dla wiernych za liczną obecność na odpuście i oddawanie czci Maryi. Kardynał podziękował za 800 lat chrystianizacji Ziemi Lubawskiej. Zachęcił również do udziału w Światowych Dniach Młodziezy oraz do modlitwy o beatyfikację Sł. Bożej Matki Magdaleny Mortęskiej, której proces rozpoczął się w Lubawie 3 lipca.
 
Liturgię Mszy św. ubogacił swym śpiewem chór „Appasjonata” z Lubawy pod dyrekcją Marka Józefowicza.
 
Po Mszy św. biskupi udzielali błogosławieństwa dzieciom oraz matkom oczekującym narodzin swoich dzieci.
 
O opiekę Maryi w pracach na roli modlili się rolnicy podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański, a homilię wygłosił ks. prof. Mirosław Mróz.
 
W dalszej części uroczystości odpustowych były m.in. czuwania modlitewne, nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze świecami oraz Msza św. o północy, czyli tzw. pasterka maryjna.
 
2 lipca po całonocnym czuwaniu przy figurce Maryi miała miejsce Suma odpustowa, której przewodniczył bp Józef Szamocki. W trakcie popołudniowej Mszy św. z udziałem kierowców poświęcono pojazdy, a po nieszporach o Najświętszej Maryi Pannie uroczyście odprowadzono figurę sanktuarium w Lubawie.
 
Dopełnieniem tegorocznego odpustu w Lubawie było uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, które odbyło się 3 lipca w kościele pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.